Godziny pracy biura

Informujemy, że w dniach 18 - 19 kwietnia 2019 r.
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
będzie czynne w godzinach 8.00 - 16.00.Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji obchodów Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Komisja ds. Socjalno-Bytowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie zaprasza Panie Pielęgniarki i Położne do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
na spektakl "Tango" Sławomira Mrożka, 18 maja 2019 roku o godz. 19.00.


Osoby chętne do skorzystania z oferty prosimy o zapisy telefoniczne
14-696-54-54, 14-696-54-55 lub osobiście w biurze OIPiP w Tarnowie
ul. Południowa 10, do dnia 30 kwietnia 2019 r.Nabór na szkolenie specjalistyczne
"Pielęgniarstwo chirurgiczne"
- 01.04.2019-1.10.2020

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje,
iż od 1 kwietnia 2019 planuje rozpocząć specjalizację z zakresu:
"Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek"


Więcej informacji...Nabór na szkolenie specjalistyczne
z pielęgniarstwa internistycznego
- 01.04.2019-01.10.2020

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje,
iż 1 kwietnia 2019 planuje rozpocząć specjalizację z zakresu:
"Pielęgniarstwa internistycznego dla pielegniarek"


Więcej informacji...Nabór na kurs specjalistyczny
"Endoskopia dla pielęgniarek"
- 06.05.2019-12.07.2019


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza
do zapisu na kurs specjalistyczny: "Endoskopia dla pielęgniarek"
Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 06.05.2019 w Brzesku.


Więcej informacji...Nabór na kurs specjalistyczny
"Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek"
- 08.04.2019-28.06.2019


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza
do zapisu na kurs specjalistyczny: "Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgnairek"

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 8 kwietnia 2019 w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarka i Położnych w Tarnowie przy ul. Południowej 10.


Więcej informacji...Nabór na kurs specjalistyczny
"Szczepienia ochronne dla położnych"
- 01.04.2019-28.06.2019


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza
do zapisu na kurs specjalistyczny: "SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH ".
Planowany termin realizacji szkolenia to 01.04.2019-28.06.2019 r.


Więcej informacji...Nabór na kurs
"Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
- 01.04.2019 - 28.06.2019 r.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 1 kwietnia 2019 w budynku
Okręgowej Izby Pielęgniarka i Położnych w Tarnowie przy ul. Południowej 10.


Więcej informacji...Nabór na szkolenie
"Szczepienia ochronne dla pielęgniarek"
- 01.04 - 28.06.2019 r.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 1 kwietnia 2019 roku w budynku
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10.


Więcej informacji...Podarujmy 1% podatku na Dom Seniora Pielęgniarki

Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z wiarą w dobro i wielkie serce Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy oraz Pracowników Ochrony Zdrowia, jak również ich rodzin, znajomych i wszystkich ludzi dobrej woli ośmiela się prosić o wsparcie i przekazanie 1% podatku dochodowego wypełniając zeznanie podatkowe w okresie 1.01-30.04.2019 r.Więcej informacji...Sprawozdania MZ

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa małopolskiego związane z obowiązkiem przekazywania danych statystycznych.


Więcej informacji...Rehablitacja okołoporodowa

Interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG) Kurs dedykowany zainteresowanym tematem lekarzom, dyplomowanym położnym i fizjoterapeutom,a także studentom kierunku położnictwo, którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym.


Więcej informacji...Harmonogram kursów i szkoleń na 2019 rok

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza na kursy i szkolenia specjalizacyjne planowane do realizacji w I półroczu 2019 r.


Harmonogram kursów...Użytkowanie i pielęgnacja obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych
- nabór na szkolenie

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza Pielęgniarki, Pielęgniarzy i Położne do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym "Użytkowanie i pielęgnacja obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych" Który odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 w budynku szkoleniowym OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10.


Więcej informacji...Wycieczka autokarowa

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje
w dniach 01 - 05 maja 2019 r. wycieczkę autokarową "Rumunia - Perła Karpat".


Więcej informacji...Przedłużenie dostępu do platformy IBUK LIBRA na 2019 rok

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wykupiła dostęp on-line na platformie IBUK Libra do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na 2019 rok.


Korzyści z platformy IBUK Libra: dostęp na komputerze, smartfonie, laptopie, tablecie,
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - wszędzie, gdzie masz dostęp do internetu.


Osoby, które chcą się zarejestrować po raz pierwszy muszą złożyć w biurze Izby wniosek
o dostęp do platformy IBUK. Wniosek można otrzymać w biurze Izby lub pobrać klikając
w link wniosek


Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE
w polskich szpitalach

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: "Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach".


Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Ankieta jest dostępna pod adresem: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie


Organizatorem badania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Patronat nad badaniem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Na odpowiedzi czekamy do 16 grudnia.

Zranienia i zakłucia - jak doskonale wiemy - to codzienność naszej pracy. Każdego dnia tysiące pielęgniarek oraz całego personelu medycznego narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć. Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące.


Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłuć i zranień wśród przedstawicieli Naszej grupy zawodowej. Chcemy sprawdzić, czy poszczególne rekomendacje i zalecenia są wdrażane na poziomie placówek medycznych, a także czy dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań jest zapewniony każdemu przedstawicielowi naszego zawodu.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Dominika Dyjak,

dominika.dyjak@procontent.pl,

tel. 531 844 325

Wniosek do opiniowanie podwyżek
dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconegowniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.

Treść uchwały

Wniosek do opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Procedura uzyskania opnii w sprawie podwyżek


List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"
oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro
polskiej ochrony zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy.


Więcej informacji...

Nabór na specjalizację z pielęgniarstwa
internistycznego, onkologicznego i rodzinnego

1 października 2018 roku planujemy rozpocząć szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek
w następujących dziedzinach:


Więcej informacji...Rozpoczęcie specjalizacji

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, że:

Zapraszamy wszystkie osoby które zarejestrowały się w SMK a także te które nie dokonały rejestracji a chciały by ukończyć specjalizacje ww. dziedzinach pielęgniarstwa.


Prosimy o zabranie ze sobą prawa wykonywania zawodu oraz dowodu osobistego.


Zajęcia odbywać będą się w budynku szkoleniowym w Tarnowie ul. Południowa 10Nabór na specjalizacje z pielęgniarstwa chirurgicznego
oraz pielęgniarstwa rodzinnego

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór
na specjalizację w dziedzinie:Osoby zainteresowane odbyciem w/w kształcenia podyplomowego proszone są o kontakt telefoniczny z biurem Ośrodka Kształcenia pod numerem telefonu 14-696-58-55 w celu uzyskania informacji odnośnie kosztów specjalizacji oraz harmonogramu zajęć.

Specjalizacja rozpocznie się jeżeli grupa uczestników będzie liczyła co najmniej 20 osób.


Informacje będą udzielane w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek 12.00-18.00
Wtorek 8.30-18.00
Środa - 12.00-18.00
Czwartek - 8.30-18.00
Piątek 8.00-14.00


Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.Ordynowanie leków i wypisywanie recep - część I

Pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarki/położne posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa,
które zgłosiły chęć udziału w kursie w biurze izby, proszone są o założenie konta w SMK
oraz złożenie wniosku na ten kurs w systemie SMK do organizatora kształcenia:
Zakład Doskonalenia Zawodowego Busko-Zdrój.

 

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:


Więcej informacji...


Składanie wniosków w systemie SMK

W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie po zarejestrowaniu się w systemie SMK.

InstrukcjaPrzypominamy o obowiązku aktualizacji danych
w rejestrze centralnym

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.

Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.

Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście - w dziale Prawa Wykonywania Zawodu, pisemnie na adres biura:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


Oferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych  Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
  i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
  "Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


  Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.