INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 01 lipca - 30 sierpnia 2024 r. biuro OIPiP
będzie czynne w godzinach 8.00 - 16.00.

Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w tym okresie
w II i IV wtorek miesiąca w godz. 15.00 - 16. 00.Borelioza i choroby odkleszczowe leczenie, zapobieganie, epidemiologia, czyli co zrobić jak ukąsi kleszcz

Zapraszamy na szkolenie "Borelioza i choroby odkleszczowe leczenie, zapobieganie, epidemiologia, czyli co zrobić jak ukąsi kleszcz", które odbędzie się 05.09.2024 w godz. 10:00 - 14:30 w Tarnowie, ul. Południowa 10. Szkolenie jest bezpłatne dla członków OIPiP w Tarnowie.

Zgłoszenia w biurze OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10, nr telefonu: 14 696 54 54,
mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl do dnia 09.08.2024 r.


Więcej informacji...

Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej
- przepisy, procedury i zarządzanie ryzykiem

Zapraszamy na szkolenie "Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej - przepisy, procedury i zarządzanie ryzykiem" które odbędzie się 27.09.2024 w godz. 10:00 - 14:30 w Tarnowie, ul. Południowa 10. Szkolenie jest bezpłatne dla członków OIPiP w Tarnowie.

Zgłoszenia w biurze OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10, nr telefonu: 14 696 54 54,
mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl do dnia 30.08.2024 r.


Więcej informacji...

Kursy specjalistyczne

Wrzesień 2024

 • Edukator w chorobach układu krążenia
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 • Październik 2024

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Szczepienia ochronne
 • Terapia bólu ostrego
 • Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

 • SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE (rozpoczęcie w zależności od terminu zebrania grupy)

 • Pielęgniarstwo chirurgiczne, internistyczne, neonatologiczne oraz rodzinne

 • KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Opieka nad pacjentem z założonym portem naczyniowym
 • 30 zł - członkowie OIPiP w Tarnowie, 60 zł- osoby spoza Izby


  Zapisy w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)


  OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10, tel. 14 696 54 54, 14 696 54 55,
  www.oipiptarnow.pl, e-mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl
  Nowości w ginekologii i położnictwie

  W dniu 14 września o godzinie 09.30 rozpocznie się druga część tegorocznego cyklu dedykowanego Położnym webinarium "Nowości w ginekologii i położnictwie".

  Zachęcamy do zapoznania się z planowaną tematyką wykładów i do udziału w konferencji.
  Szczegóły spotkania oraz formularz do rejestracji dostępny jest na stronie https://www.alltus.pl/polozna-2024  Badanie ankietowe na temat szczepień

  Ankieta przygotowana przez Fundację Instytutu Matki i Dziecka oraz Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

  Ankieta dostępna pod linkiem: https://rating.online/poll/100061

  Udział w badaniu jest możliwy do 30 czerwca.  "Jakość opieki zdrowotnej. Innowacje i najlepsze praktyki"

  XIX Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów, Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych
  i Przełożonych, KRYNICA-ZDRÓJ 23 - 26 września 2024


  Więcej informacji...

  VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
  "Zdrowie uczniów w centrum uwagi
  - rola pielęgniarek szklonych" 2-3 lipca 2024 r.


  Więcej informacji...  Albania 2024

  Oferta wypoczynku  Macedonia 2024

  Oferta wypoczynku  Wypoczynek nad Morzem Bałtyckim

  Klub Aktywnego Seniora przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  serdecznie zaprasza członków, emerytowane pielęgniarki/pielęgniarzy i położne
  oraz pozostałych członków Izby Okręgowej w Tarnowie na wypoczynek
  nad Morzem Bałtyckim 13-20.09.2024 r.


  Więcej informacji...

  PROMOCJA
  Kursy specjalistyczne i dokształcające
  taniej dla członków Izby w Tarnowie!

  Więcej informacji...

  Bułagaria - pobyt wypoczynkowy

  Komisja ds. socjalno-bytowych OIPiP w Tarnowie z Przedsiębiorstwem Turystycznym ZYNDRAM, zaprasza na:
  Pobyt wypoczynkowy w Bułgarii
  Termin: 24.08-02.09.2024 r.


  Więcej informacji...

  Maraton warsztatów Intensywna Opieka WORKSHOPS!

  Więcej informacji...

  Wolontariat medyczny

  Wolontariat medyczny organizowany przez Polską Misję Medyczną w Zambii w okresie lipiec- sierpień. Jest to wyjątkowa okazja do niesienia pomocy i wsparcia kobietom w jednym z najważniejszych momentów ich życia.

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu, warunków uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo pod linkiem: https://pmm.org.pl/dzialaj-z-nami/zostan-wolontariuszem-medycznym/

  Studia podyplomowe

  Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration EMBA organizowane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie skierowane są do osób, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia.


  Więcej informacji...  Studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia"

  Oferta studiów podyplomowych "Zarządzanie w ochronie zdrowia" oraz oferta na certyfikację TUV NORD dodatkowo płatną na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia.
  Szczegóły w linkach poniżej.


  Studia podyplomowe

  Certyfikacja TUV NORD  Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych
  i kształcenia na kierunkach medycznych - bezpłatny e-book


  Link

  Odliczenie składki członkowskiej w rocznym rozliczeniu PIT

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu PIT, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.  Obowiązek opłacania składek członkowskich

  Szanowne Panie i Panowie

  Mając na uwadze dopełnienie obowiązku prawnego pielęgniarek i położnych wskazanego w art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych, który dotyczy obowiązku opłacania składek członkowskich, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zwraca się do pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych z uprzejmą prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich. W chwili obecnej trwają prace kontrolne mające na celu wyłonienie pielęgniarek i położnych uchylających się od uiszczania obowiązkowych składek członkowskich.


  Skutkiem nie odprowadzania wspomnianych składek jest postępowanie zgodne z art. 92 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w drodze egzekucji administracyjnej. Chcąc uniknąć wszczęcia postępowania egzekucyjnego, OIPiP wystawi wezwanie do zapłaty tym pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym, którzy nie odprowadzają obowiązkowych składek członkowskich. W przypadku braku reakcji ze strony koleżanek i kolegów należących do OIPiP w Tarnowie sprawa zostanie skierowana do komornika Urzędu Skarbowego, na terenie którego zamieszkuje pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny uchylająca się od opłacania składek członkowskich, celem wykonania egzekucji komorniczej z jednoczesnym umieszczeniem danych na krajowej liście dłużników.


  Skarbnik OIPiP w Tarnowie
  Jadwiga Tarsia  KURSY SPECJALISTYCZNE w I kwartale 2024 roku - promocyjna cena dla członków OIPiP w Tarnowie


  Więcej informacji...

  Bezpłatne szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim


  Więcej informacji...

  Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych w sprawie wypowiedzi p. Anny Janik

  Link do stanowiska

  Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

  Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).  Więcej informacji...

  STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej


  Stanowisko

  Studia Podyplomowe "Prawo Medyczne"

  W Instytucie Nauk Prawnych PAN rozpoczął się nabór na kolejną edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych "Prawo Medyczne". Ich celem jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat polskiego prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.


  Więcej informacji...


  Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

  Więcej informacji  Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek
  i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń
  i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.


  Więcej informacji

  Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
  w rejestrze centralnym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom
  o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.


  Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

  Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.


  Aktualizacji danych możemy dokonać na formularzu aktualizacyjnym
  osobiście w biurze izby lub pisemnie na adres:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.  Ubezpieczeń pielęgniarek i położnych w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie

  Więcej informacji...  Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie
  Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie podjęła decyzję
  o utworzeniu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Klubu Seniora.

  Zapisy chętnych emerytów do Klubu Seniora w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00-18:00 lub telefonicznie pod numerem 14 696 54 54

  Przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna.

  Po zebraniu grupy seniorów zostanie zorganizowane zebranie, na którym wybrany zostanie zarząd Klubu Seniora oraz opracowany program funkcjonowania Klubu.  Zaległości z tytułu nieodprowadzania składek członkowskich

  Więcej informacji...  Aktualizacja zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Aktualizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek
  i położnych z Ukrainy o dodatkowe zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki
  i położnej do której odnosi się zapis specustawy.


  Link do zaktualizowanych informacji:

  https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainy  Kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dalszych-dzialan-umozliwiajacych-kontynuowanie-studiow-na-kierunku-lekarskim-i-lekarsko-dentystycznym-oraz-innych-medycznych-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-na-ukrainie  Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu
  pielęgniarki i położnej

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej  Informacje dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy

  Solidarni z Ukrainą  Ubezpieczenie w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom
  oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego

  Ubezpieczenie  Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielegniarstwa

  Zamieszczamy opinię Krajowego Konsultanta w sprawie podawania przez pielegniarki srodków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielegniarek w tym zakresie.


  Opinia
  Informacja Głównego Inspektora Sanitanego
  dla pielęgniarek i położnych POZ


  Więcej informacji...  Pomocnik online dla opiekunów osób
  nieuleczalnie chorych w domu

  Więcej informacji...  Linia wsparcia psychologicznego

  Więcej informacji...  Bezpłatny test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

  Portal Nurisng.com.pl, tworzonym od 2009 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych testów wiedzy z różnych obszarów pielęgniarstwa
  i położnictwa!
  Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Nic prostszego!
  Oceń swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa - wypełnij test,
  sprawdź swój wynik i zobacz, w których obszarach warto ją uzupełnić lub zaktualizować.

  Testy są szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych
  i praktycznych. Stanowią też przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do egzaminów państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa i osób biorących udział w kursach kwalifikacyjnych
  czy specjalistycznych.

  Każdy z testów zawiera - przygotowane przez współpracujących z PZWL specjalistów - autorskie, wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych, które pokierują Twoją nauką.


  Sprawdź się: https://bit.ly/Nursing-TestyWiedzy  Informacja o studiach podyplomowych

  Szanowni Państwo,

  W linku poniżej informacja o studiach podyplomowych EMBA dla pielęgniarek i położnych.


  Informacje

  Możliwość weryfikacji PWZ

  Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.


  W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

  1) PESEL pielęgniarki/położnej
  2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
  3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej


  Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

  Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.  List otwarty Prezesa Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych

  List otwarty  Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza terytorium państw członkowskich UE

  W związku z kierowanymi do pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) poniższy link do strony Ministerstwa Zdrowia zawiera informacje w tej kwestii.


  Więcej informacji...  Zmiana regulaminu pomocy finansowej

 • Zasady udzielania pomocy socjalnej
 • Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej
 • Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  14 kwietnia 2020 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie z 9 listopada 2015r. i wprowadza liczne zmiany w tym obszarze.


  Czytaj więcej...

  Opinia prawna

  dot. niedopuszczalności wprowadzenia zakazu pracy w innym podmiocie wyłącznie na mocy zarządzenia lub komunikatu dyrektora placówki


  Opinia

  Nieuczciwi organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


  czytaj więcej...  Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


  Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


  Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem


  Wniosek o nadanie dostępu do serwisu ibuk.pl  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.