Wycieczka autokarowa - Perły Adriatyku

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje Wycieczkę autokarową
"Perły Adriatyku" w dniach 28 kwietnia - 03 maja 2017 r.

(więcej informacji...)Borelioza - cicha epidemia

Fundacja Na Rzecz Świadomego Życia oraz Instytut Profilaktyki Zdrowia zapraszają
na konferencję pt. "Borelioza - cicha epidemia" - w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Społecznej "Żyję Świadomie", pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie,
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie oraz radia RDN.


15 grudzień 2016 (czwartek)

GODZINA: 17:45 - 21:00

MIEJSCE: Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ADRES: ul. Szujskiego 13 (wejście również od ul. Szkotnik)

KOSZT UCZESNICTWA: 20 PLN


GOŚĆ SPECJALNY:

dr n. med Maria Bortel-Badura - specjalista farmakologii klinicznej oraz lekarz chorób wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Posiada również dyplom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie Prawa
w ochronie zdrowia.


Uczestnicy konferencji otrzymają CERTYFIKATY!


Ze względu na duże zainteresowanie konferencją zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc - rejestracja. Szczegóły i rejestracja również u koordynatora spotkania:

Małgorzata Kurtyka - Kozioł, tel.: 690 071 207, 791 234 553Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "ALMACH"

Wsparcie finansowe na rzecz Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.

(więcej informacji...)Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu zaprasza na IV KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ "BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE" 21 kwietnia 2017 we Wrocławiu (więcej informacji...)Konkurs na wzorcowo leczoną ranę

Konkurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem medycznym - pielęgniarskim
lub lekarskim. Konkurs ma na celu zachęcić przedstawicieli zawodów medycznych do wyboru metod leczenia ran bezpiecznych dla pacjenta, oraz skutecznych, zgodnych z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran.


Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać studium przypadku leczonej rany wraz z opisem.
Studium powinno zawierać zdjęcia z procesu leczenia (jeśli praca zostanie nadesłana w formie papierowej - kolorowe zdjęcia) wykonane w odstępach czasowych ok 2-3 tygodniowych
- w przewlekłym owrzodzeniu lub 3-5 dni w ranie ostrej.

W dokumentacji należy podać informację co do etiologii powstania rany, oraz informację co do rozpoznania rany, oraz informację odnośnie dotychczasowych metod leczenia miejscowego.

Należy opisać stosowane metody leczenia rany - cały proces postępowania z raną, które będą poddawane ocenie.

Minimalny czas obserwacji wynosi 7 dni w ranie ostrej oraz 3 tygodnie - 2 miesięcy w ranie przewlekłej.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród dla trzech najlepiej ocenionych prac będzie miało miejsce w dniu 31.03.2017 roku na V Konferencji Naukowo - Szkoleniowej nt. "Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych", która odbędzie się w dniu 31.03.2017 roku w Domu Lekarza w Katowicach.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie
swojej pracy do dnia 3.03.2017 r.


Prace można przesyłać elektronicznie na adres email:
merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl

lub listownie na adres:

Iwona Woźniak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16
40-027 Katowice
z dopiskiem "Leczenie ran"


Proszę o podanie adresu lub numeru telefonu
w celu skontaktowania się z zwycięzcami konkursu.


mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu
ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego
działającego w ramach Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w KatowicachOferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych
  Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

  Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ogłasza nabór
  na "Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych".

  Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez położną wymogów zawartych w art. 71 ust 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej:

  • prawo wykonywania zawodu,
  • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursów specjalistycznych:
   - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
   - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka.

  Wpłata za kurs:

  • I rata w dniu rozpoczęcia kursu,
  • II rata przed rozpoczęciem zajęć stażowych,
  • III rata przed przystąpieniem do egzaminu końcowego.


  KOMUNIKAT

  w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych.

  (więcej informacji...)  KOMUNIKAT

  w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację
  lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

  (więcej informacji...)  Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
  i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
  "Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


  Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net  Komunikat NFZ dotyczący zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich
  w gabinetach zabiegowych i szczepień


  Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 16-08-2016
  w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej


  W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.


  Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.


  Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.


  Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniuświadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.


  Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.


  źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej  Komunikat w sprawie wystawiania recept

  Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

  (więcej informacji...)  Szkolenie specjalizacyjne

  Vital - Med. Sp. z o.o. z Przeworska w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie uprzejmie informuje, że zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne refundowane ze środków Ministra Zdrowia w roku 2016 w następujących dziedzinach:

  • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
  • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych (ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych, RKO noworodka),
  • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
  • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO)

  Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • Posiada prawo wykonywania zawodu,
  • Pracowała w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
  • Posiada zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, jeśli program specjalizacji przewiduje taki wymóg (wpisane powyżej)

  Formularz zgłoszeniowy

  Bezpłatne szkolenia

  Klinika ffx w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia podyplomowe finansowane ze środków unijnych
  Nowe kursy

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje uruchomienie w najbliższym czasie następujących kursów:


 • Kurs specjalistyczny "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych",
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie karty zgłoszenia
  wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.


  W przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagane jest też potwierdzenie
  co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.