KOMUNIKAT

w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych.

(więcej informacji...)KOMUNIKAT

w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację
lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

(więcej informacji...)II Małopolska Konferencja Profilaktyki Zdrowia

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w II Małopolskiej Konferencji Profilaktyki Zdrowia. Konferencja w roku 2016 odbywa się pod hasłem: Profilaktyka zdrowotna w praktyce zawodowej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i skierowana jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, profesjonalistów medycznych działających w obszarze medycyny rodzinnej oraz osób realizujących zadania
z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.


II Małopolska Konferencja Profilaktyki Zdrowia odbędzie się we wtorek
- 27 września 2016 roku w Krakowie, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w budynku
Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, w godzinach 10:30 - 15:00.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia
na adres e-mail: profilaktyka@umwm.pl lub faxem na numer: 12 63 03 524
Przy zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, miejsce pracy.


Udział w konferencji jest bezpłatny.Bezpłatne szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
"Ochrony zdrowia pracujących"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia
w dziedzinie: "OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK"

(więcej informacji...)Bezpłatne specjalizacje

Organizator Kształcenia VITAL-MED Sp. z o.o w związku z podpisaniem umów z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na bezpłatne specjalizacje organizowane na terenie OIPiP w Tarnowie przedłuża postępowania rekrutacyjne na następujące dziedziny:


 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek do 15.10.2016
 • pecjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek do 15.10.2016
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego dla położnych do 15.10.2016

 • Miejsce organizacji: OIPiP Tarnów ul. Południowa 10


  Dokumenty spełniające warunki przystąpienia do specjalizacji:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - do pobrania na stronie internetowej www.v-med.pl
 • ksero prawo wykonywania zawodu
 • dokumentu/zaświadczenia o pracy w zawodzie co najmniej przez 2 lata
  w okresie ostatnich 5 lat,
 • Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 letnim stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat
  (dokument ważny 30 dni licząc od daty postępowania kwalifikacyjnego)
 • ksero zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych,jeśli program danej specjalizacji przewiduje taki wymóg

 • Firma " VITAL-MED" Sp. z o.o.

  ul. Niepodległości 59

  37-200 Przeworsk

  tel. 696 831 779

  e-mail: biuro@v-med.pl

  www.v-med.pl  Jesienne Spotkania Pediatryczne

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych, Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają
  pielęgniarki i położne do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE" 30 wrzesień 2016r.

  (więcej informacji...)  Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej

  Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Instytutem Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka zapraszają pielęgniarki i położne do udziału w I Konferencji Naukowej "Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej"

  (więcej informacji...)  Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
  i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
  "Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


  Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net  Komunikat NFZ dotyczący zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich w gabinetach zabiegowych i szczepień


  Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 16-08-2016
  w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej


  W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.


  Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.


  Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.


  Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniuświadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.


  Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.


  źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej  Komunikat w sprawie wystawiania recept

  Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

  (więcej informacji...)  Oferta wczasów wypoczynkowych z programem leczenia
  w sanatorium "Oaza" w Inowrocławiu

  Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "Oaza" sp. z o.o.
  zaprasza do skorzystania z wyjątkowej oferty wczasów wypoczynkowych połączonych
  z leczeniem w Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu.

  Inowrocław jest znanym uzdrowiskiem, które łączy walory turystyczno-przyrodnicze oraz historyczne i kulturalne. Można tu aktywnie wypoczywać, uczestniczyć w szerokiej gamie imprez kulturalno rozrywkowych. cieszyć się zielenią Parku Solankowego i podziwiać zabytki. (więcej informacji...)  Szkolenie specjalizacyjne

  Vital - Med. Sp. z o.o. z Przeworska w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie uprzejmie informuje, że zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne refundowane ze środków Ministra Zdrowia w roku 2016 w następujących dziedzinach:

  • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
  • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych (ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych, RKO noworodka),
  • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
  • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO)

  Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • Posiada prawo wykonywania zawodu,
  • Pracowała w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
  • Posiada zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, jeśli program specjalizacji przewiduje taki wymóg (wpisane powyżej)

  Formularz zgłoszeniowy

  Bezpłatne szkolenia

  Klinika ffx w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia podyplomowe finansowane ze środków unijnych
  APEL
  Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  i Pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania


  Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze,


  w styczniu 2016 roku, przy Ministerstwie Zdrowia, został powołany Zespół do spraw ustawy POZ. Skład zespołu stanowią 24 osoby, w tym tylko 4 pielęgniarki i 1 położna, pozostali członkowie to lekarze POZ.

  Zamierzeniem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła jest centralizacja opieki zdrowotnej, a właściwie, służby zdrowia, bo takie nazewnictwo chce wprowadzić.


  Znów będziemy służyć, a nie pracować i zarabiać!


  W POZ już wprowadził (na razie pilotażowo) Koordynowaną Opiekę nad kobietą w Ciąży (KOC), która w znacznym stopniu ogranicza, a raczej likwiduje samodzielne praktyki położnicze. Dalsze plany to koordynowana opieka POZ, której podstawą ma być wspólna lista pacjentów (lekarza, pielęgniarka, położna) i tworzenie zespołów lekarskopielęgniarskich, z przywódczą rolą, tylko i wyłącznie, lekarza POZ.


  Protestujemy przeciwko takim planom!


  Chcemy być partnerami a nie wykonawcami zleceń lekarskich!


  Samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze doskonale funkcjonują na rynku świadczeń medycznych co przekłada się na wysoką jakość tych świadczeń. Szkolimy się, udoskonalamy nasze umiejętności - wszystko za własne pieniądze. Nie robimy tego dla kolejnych certyfikatów czy dyplomów, tylko po to żeby zapewnić dobrą opiekę ludziom, którzy nam zaufali i nas wybrali.


  Nie godzimy się na:

  • likwidację samodzielnych praktyk pielęgniarek i położnych!
  • ograniczanie naszego prawa do swobody działalności gospodarczej!
  • zepchnięcia nas do roli podwykonawcy i pomocnicy lekarza!
  • ograniczanie prawa pacjenta do wyboru pielęgniarki i położnej!

  Wasze wsparcie jest nam teraz bardzo potrzebne i serdecznie o nie prosimy!


  Poprzyjcie nas, poprzez:

  • obecność i wypowiadanie swoich opinii na: https://www.facebook.com/kopiporg/, http://kopip.org/, https://www.facebook.com/events/803238743139785/
  • upublicznienie problemu pielęgniarek i położnych
  • okazanie wsparcia, również, jeśli zajdzie taka potrzeba, poprzez udział w demonstracjach

  Dzisiaj My - jutro Wy!


  Pielęgniarki, Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania  Nowe kursy

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje uruchomienie w najbliższym czasie następujących kursów:


 • Kurs specjalistyczny "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych",
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie karty zgłoszenia
  wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.


  W przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagane jest też potwierdzenie
  co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.