wybory do samorządu pielęgniarek i położnych

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W TARNOWIE!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne szczegóły w linkach poniżej:
Wybrane algorytmy w postępowaniu położnej

Bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w Tarnowie 12 października 2019 (sobota)
hotel Bristol ul. Krakowska 9, w godzinach od 10.00 do 15.00
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: www.akademiapoloznej.plPielęgniarka i Położna 2019

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na konferencję
dla pielęgniarek i położnych "Pielęgniarka i Położna 2019",
która odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-9 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.moipip.org.plXII Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
Słowacja 2019

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza na pieszą wędrówkę w dniach 12 - 13 października 2019 r.


więcej informacji...Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe"

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 2 września 2019 roku w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10.


więcej informacji...Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 6 września 2019 roku w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarka i Położnych w Tarnowie przy ul. Południowej 10.


więcej informacji...Nieuczciwi organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


czytaj więcej...Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem onkologicznym

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie serdecznie
zaprasza na konferencję:"Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem onkologicznym",
która odbędzie się 5 października 2019 r. w Ośrodku Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10 w Tarnowie.Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

Formularz należy zapisać na dysku wypełnić i przesłać w terminie do 20.09.2019 r. na adres e-mail: biuro@oipiptarnow.pl. Formularz po wydrukowaniu można również dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnychul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.


Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Serdecznie zapraszamy!Kompresjoterapia profilaktyczna i lecznicza
w chorobach układu żylnego i limfatycznego

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza Pielęgniarki, Pielęgniarzy i Położne do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym "Kompresjoterapia profilaktyczna i lecznicza w chorobach układu żylnego i limfatycznego, który odbędzie się 17 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w budynku szkoleniowym OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10.


Więcej informacji...III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej
w Hotelu Skalite w Szczyrku
11-12 października 2019 r.

Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych.
W trakcie obrad specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki
i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych,
położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień etc.


Więcej informacji na stronie https://www.fpp.edu.pl/Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej
w promowaniu karmienia piersią

Co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią - wynika z badań przeprowadzonych w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.


Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
"Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią".


Zapraszamy również do zapoznania się z Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Położnych
w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią.

"Rekomendacja"Bezpieczna farmakoterapia

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania modelu bezpiecznej farmakoterapii. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że obecne niezwykle trudne warunki przygotowywania i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wielozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Do poprawy kultury bezpieczeństwa w zakresie przygotowywania i podawania leków niezbędnym jest poznanie stanu obecnego procesu farmakoterapii realizowanego na każdym poziomie opieki oraz Państwa sugestii w tym zakresie.


Dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej, elektronicznej ankiety, której wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego modelu bezpiecznej farmakoterapii. Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://pharma.webankieta.pl i będzie aktywna do 30 lipca 2019 r.


Liczymy na Państwa współpracę w tym przedsięwzięciu.


Z wyrazami szacunku


Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia MałasWypoczynek w Bułgarii

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie
wraz z Komisją ds. Socjalno - Bytowych zaprasza
na wypoczynek w Bułgarii.


Termin: 31.08-08.09.2019 r.


Więcej informacji...Godziny pracy Ośrodka Kształcenia

Od 1 maja 2019 roku Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie będzie czynny
we wtorki i czwartki w godz. 14.00 - 18.00Sprawozdania MZ

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa małopolskiego związane z obowiązkiem przekazywania danych statystycznych.


Więcej informacji...Harmonogram kursów i szkoleń na 2019 rok

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza na kursy i szkolenia specjalizacyjne planowane do realizacji w I półroczu 2019 r.


Harmonogram kursów...Przedłużenie dostępu do platformy IBUK LIBRA na 2019 rok

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wykupiła dostęp on-line na platformie IBUK Libra do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na 2019 rok.


Korzyści z platformy IBUK Libra: dostęp na komputerze, smartfonie, laptopie, tablecie,
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - wszędzie, gdzie masz dostęp do internetu.


Osoby, które chcą się zarejestrować po raz pierwszy muszą złożyć w biurze Izby wniosek
o dostęp do platformy IBUK. Wniosek można otrzymać w biurze Izby lub pobrać klikając
w link wniosek


Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.Wniosek do opiniowanie podwyżek
dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconegowniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.

Treść uchwały

Wniosek do opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Procedura uzyskania opnii w sprawie podwyżek


System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 • Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Więcej informacji...


Składanie wniosków w systemie SMK

W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie po zarejestrowaniu się w systemie SMK.

InstrukcjaPrzypominamy o obowiązku aktualizacji danych
w rejestrze centralnym

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.

Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.

Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście - w dziale Prawa Wykonywania Zawodu, pisemnie na adres biura:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


Oferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych
  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.