INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
poszukuje pracownika do pracy w Ośrodku Kształcenia.


Wymagania:

 • dyspozycyjność
 • praca od godziny 8.00
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w systemie SMK

 • Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem Izby:
  tel.: (14) 696-54-54, 696-54-55
  e-mail.: biuro@oipiptarnow.pl  Bezpieczna farmakoterapia

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania modelu bezpiecznej farmakoterapii. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że obecne niezwykle trudne warunki przygotowywania i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wielozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Do poprawy kultury bezpieczeństwa w zakresie przygotowywania i podawania leków niezbędnym jest poznanie stanu obecnego procesu farmakoterapii realizowanego na każdym poziomie opieki oraz Państwa sugestii w tym zakresie.


  Dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej, elektronicznej ankiety, której wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego modelu bezpiecznej farmakoterapii. Ankieta dostępna jest pod linkiem:
  https://pharma.webankieta.pl i będzie aktywna do 30 lipca 2019 r.


  Liczymy na Państwa współpracę w tym przedsięwzięciu.


  Z wyrazami szacunku


  Prezes
  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  Zofia Małas  Wypoczynek w Bułgarii

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie
  wraz z Komisją ds. Socjalno - Bytowych zaprasza
  na wypoczynek w Bułgarii.


  Termin: 31.08-08.09.2019 r.


  Więcej informacji...  Godziny pracy Ośrodka Kształcenia

  Od 1 maja 2019 roku Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby
  Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie będzie czynny
  we wtorki i czwartki w godz. 14.00 - 18.00  Dzień Pielęgniarki i Położnej

  Z okazji obchodów Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Komisja ds. Socjalno-Bytowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie zaprasza Panie Pielęgniarki i Położne do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
  na spektakl "Tango" Sławomira Mrożka, 18 maja 2019 roku o godz. 19.00.


  Osoby chętne do skorzystania z oferty prosimy o zapisy telefoniczne
  14-696-54-54, 14-696-54-55 lub osobiście w biurze OIPiP w Tarnowie
  ul. Południowa 10, do dnia 30 kwietnia 2019 r.  Nabór na kurs specjalistyczny
  "Endoskopia dla pielęgniarek"
  - 06.05.2019-12.07.2019


  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza
  do zapisu na kurs specjalistyczny: "Endoskopia dla pielęgniarek"
  Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 06.05.2019 w Brzesku.


  Więcej informacji...  Podarujmy 1% podatku na Dom Seniora Pielęgniarki

  Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z wiarą w dobro i wielkie serce Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy oraz Pracowników Ochrony Zdrowia, jak również ich rodzin, znajomych i wszystkich ludzi dobrej woli ośmiela się prosić o wsparcie i przekazanie 1% podatku dochodowego wypełniając zeznanie podatkowe w okresie 1.01-30.04.2019 r.  Więcej informacji...  Sprawozdania MZ

  Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa małopolskiego związane z obowiązkiem przekazywania danych statystycznych.


  Więcej informacji...  Harmonogram kursów i szkoleń na 2019 rok

  Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza na kursy i szkolenia specjalizacyjne planowane do realizacji w I półroczu 2019 r.


  Harmonogram kursów...  Przedłużenie dostępu do platformy IBUK LIBRA na 2019 rok

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wykupiła dostęp on-line na platformie IBUK Libra do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na 2019 rok.


  Korzyści z platformy IBUK Libra: dostęp na komputerze, smartfonie, laptopie, tablecie,
  przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - wszędzie, gdzie masz dostęp do internetu.


  Osoby, które chcą się zarejestrować po raz pierwszy muszą złożyć w biurze Izby wniosek
  o dostęp do platformy IBUK. Wniosek można otrzymać w biurze Izby lub pobrać klikając
  w link wniosek


  Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.  Wniosek do opiniowanie podwyżek
  dla pielęgniarek i położnych

  Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconegowniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.

  Treść uchwały

  Wniosek do opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

  Procedura uzyskania opnii w sprawie podwyżek


  List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"
  oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro
  polskiej ochrony zdrowia

  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy.


  Więcej informacji...

  System Monitorowania Kształcenia (SMK)

  Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
  w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

  • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
  • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

  • Do korzystania z SMK niezbędne będą:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

  Więcej informacji...


  Składanie wniosków w systemie SMK

  W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie po zarejestrowaniu się w systemie SMK.

  Instrukcja  Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
  w rejestrze centralnym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.

  Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

  Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.

  Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście - w dziale Prawa Wykonywania Zawodu, pisemnie na adres biura:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.  Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


  Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


  Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


  Oferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

  Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych
  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.