Wycieczka autokarowa

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje
w dniach 01 - 05 maja 2019 r. wycieczkę autokarową "Rumunia - Perła Karpat".


Więcej informacji...Nabór na kurs specjalistyczny
"Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
11.02.2019-07.05.2019


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
dla pielęgniarek i położnych. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 11 lutego 2019
w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarka i Położnych w Tarnowie przy ul. Południowej 10.


Więcej informacji...Nabór na kurs specjalistyczny
"Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"
11.02.2019-07.05.2019

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na: kurs specjalistyczny "Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych" Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 11 lutego 2019 roku w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10


Więcej informacji...Przedłużenie dostępu do platformy IBUK LIBRA na 2019 rok

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wykupiła dostęp on-line na platformie IBUK Libra do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na 2019 rok.


Korzyści z platformy IBUK Libra: dostęp na komputerze, smartfonie, laptopie, tablecie,
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - wszędzie, gdzie masz dostęp do internetu.


Osoby, które chcą się zarejestrować po raz pierwszy muszą złożyć w biurze Izby wniosek
o dostęp do platformy IBUK. Wniosek można otrzymać w biurze Izby lub pobrać klikając
w link wniosek


Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE
w polskich szpitalach

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: "Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach".


Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Ankieta jest dostępna pod adresem: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie


Organizatorem badania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Patronat nad badaniem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Na odpowiedzi czekamy do 16 grudnia.

Zranienia i zakłucia - jak doskonale wiemy - to codzienność naszej pracy. Każdego dnia tysiące pielęgniarek oraz całego personelu medycznego narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć. Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące.


Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłuć i zranień wśród przedstawicieli Naszej grupy zawodowej. Chcemy sprawdzić, czy poszczególne rekomendacje i zalecenia są wdrażane na poziomie placówek medycznych, a także czy dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań jest zapewniony każdemu przedstawicielowi naszego zawodu.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Dominika Dyjak,

dominika.dyjak@procontent.pl,

tel. 531 844 325

Szkolenie

Komisja Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie wraz z Firmą Convatec zaprasza pielęgniarki i położne na szkolenie
w dniu 11 grudnia 2018 roku, o godzinie 15.00.


Tematy szkolenia:

I. Postepowanie z pacjentem ze stomią

II. Leczenie ran przewlekłych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych


Więcej informacji...

Wniosek do opiniowanie podwyżek
dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconegowniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.

Treść uchwały

Wniosek do opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Procedura uzyskania opnii w sprawie podwyżek


List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"
oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro
polskiej ochrony zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy.


Więcej informacji...

Nabór na specjalizację z pielęgniarstwa
internistycznego, onkologicznego i rodzinnego

1 października 2018 roku planujemy rozpocząć szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek
w następujących dziedzinach:

 • pielęgniarstwo internistyczne
 • pielęgniarstwo onkologiczne
 • pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Więcej informacji...Rozpoczęcie specjalizacji

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, że:

 • W dniu 12 maja 2018 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
 • W dniu 12 maja 2018 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Zapraszamy wszystkie osoby które zarejestrowały się w SMK a także te które nie dokonały rejestracji a chciały by ukończyć specjalizacje ww. dziedzinach pielęgniarstwa.


Prosimy o zabranie ze sobą prawa wykonywania zawodu oraz dowodu osobistego.


Zajęcia odbywać będą się w budynku szkoleniowym w Tarnowie ul. Południowa 10Nabór na specjalizacje z pielęgniarstwa chirurgicznego
oraz pielęgniarstwa rodzinnego

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór
na specjalizację w dziedzinie:


 • pielęgniarstwa chirurgicznego rozpoczęcie 2018 r.
 • pielęgniarstwa rodzinnego rozpoczęcie 2018 r.

Osoby zainteresowane odbyciem w/w kształcenia podyplomowego proszone są o kontakt telefoniczny z biurem Ośrodka Kształcenia pod numerem telefonu 14-696-58-55 w celu uzyskania informacji odnośnie kosztów specjalizacji oraz harmonogramu zajęć.

Specjalizacja rozpocznie się jeżeli grupa uczestników będzie liczyła co najmniej 20 osób.


Informacje będą udzielane w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek 12.00-18.00
Wtorek 8.30-18.00
Środa - 12.00-18.00
Czwartek - 8.30-18.00
Piątek 8.00-14.00


Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych
01.06.2018-31.08.2018

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych".

Więcej informacji...


Nabór na kurs specjalistyczny
"Szczepienia ochronne dla położnych"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne dla położnych ".

Więcej informacji...


Nabór na kurs specjalistyczny
"Szczepienia ochronne dla pielęgniarek"
- 02.05.2018-31.07.2018

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek ".

Więcej informacji...Ordynowanie leków i wypisywanie recep - część I

Pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarki/położne posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa,
które zgłosiły chęć udziału w kursie w biurze izby, proszone są o założenie konta w SMK
oraz złożenie wniosku na ten kurs w systemie SMK do organizatora kształcenia:
Zakład Doskonalenia Zawodowego Busko-Zdrój.

 

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 • Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Więcej informacji...
Składanie wniosków w systemie SMK

W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie po zarejestrowaniu się w systemie SMK.

InstrukcjaKursy specjalistyczne w promocyjnej cenie

OIPiP w Tarnowie informuje, że w okresie od listopada 2017 r. do końca marca 2018 r. obowiązują ceny promocyjne na kursy:


 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Szczepienia ochronne dla położnych
 • Leczenie ran dla pielęgniarek
 • Leczenie ran dla położnych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: tel. 14-696-58-55 lub 14-696-54-55Warsztaty dla Pielęgniarek i Położnych

Komisja Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby
w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne posiadające ukończony kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" na warsztaty umożliwiające zgodnie z zaleceniami PRC doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie podstawowych (BLS) i zaawansowanych (ALS) zabiegów resuscytacyjnych.

 

Proponowane terminy (do wyboru):

 • 23 styczeń 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 13 luty 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 20 marzec 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 17 kwiecień 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 15 maj 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 19 czerwiec 2018 w godz. 14.30 - 1.900

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek).


Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 - 12 osobowych


Na zajęcia zgłosić można się telefonicznie w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 14 696 54 54, 14 696 54 55 codziennie w godz. 8.00 - 18.00
do 10-go dnia miesiąca w proponowanych terminach.


Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
w rejestrze centralnym

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.

Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.

Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście - w dziale Prawa Wykonywania Zawodu, pisemnie na adres biura:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


Oferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych  Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
  i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
  "Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


  Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.