Oblicza pielęgniarstwa operacyjnego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Patronat honorowy: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Operacyjnych "Oblicza pielęgniarstwa operacyjnego",
17 listopada 2016 roku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, Lublin.


W programie konferencji będą poruszane tematy dotyczące innowacyjnych metod stosowanych w neurochirurgii, chirurgii naczyń i pracy z robotem da Vinci.

Jako wykładowcy zaproszeni zostali lekarze i pielęgniarki operacyjne z różnych regionów kraju.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.


(więcej informacji...)Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ogłasza nabór
na "Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych".

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez położną wymogów zawartych w art. 71 ust 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
 • dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursów specjalistycznych:
  - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka.

Planowany termin rozpoczęcia kursu (przy minimum 20 uczestnikach)
- grudzień 2016 r
.


Wpłata za kurs:

 • I rata w dniu rozpoczęcia kursu,
 • II rata przed rozpoczęciem zajęć stażowych,
 • III rata przed przystąpieniem do egzaminu końcowego.


Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie i Organizator Kształcenia "VITAL-MED"
Sp. z o.o. przedłuża nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
w województwie małopolskim:

 • W dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek- 25 miejsc bezpłatnych
 • W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek- 25 miejsc bezpłatnych
 • W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego dla pielęgniarek- 25 miejsc bezpłatnych
 • W dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych- 25 miejsc bezpłatnych

(więcej informacji...)Specjalizacja chirurgiczna

Uwaga: W daszym ciągu trwa nabór na specjalizację chirurgiczną.Larwoterapia - nowoczesna i skuteczna terapia
leczenia trudno gojących się ran

Biomantis Sp. z o.o. w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza pielęgniarki i położne na szkolenie

"Larwoterapia - nowoczesna i skuteczna terapia leczenia trudno gojących się ran"

w dniu 27 października 2016 od godz. 10.00 do godz. 13.45


Miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek)


Tematy:

 • Wielopoziomowe oddziaływanie larwoterapii w leczeniu trudno gojących się ran.
 • Wytyczne stosowania terapii biochirurgicznej wraz z przypadkami klinicznymi
  oraz procedury leczenia według ICD-9CM.
 • Aplikacja opatrunków z żywymi kulturami larw krok po kroku.
 • Prakticum aplikacji opatrunków z żywymi kulturami larw.
 • Larwoterapia - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Zgłoszenia na szkolenie:

telefonicznie do biura Okręgowej Izby tel.: 14 6965454, 14 6965455 codziennie,

lub do Ośrodka Kształcenia tel. 14 6965855 wtorki 12.00 - 18.00, piątki 10.00 - 16.00

do dnia 21 października 2016 r.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.Pielęgniarstwo alergologiczne
nowe wyzwania nowe dylematy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Dniach Pielęgniarstwa Alergologicznego:
"Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy",
które odbędą się w dniu 19 listopada 2016 roku w Bydgoszczy.
Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy.

W ramach konferencji poruszone zostaną tematy omawiające działania edukacyjne pielęgniarki wobec pacjenta z rozpoznaną alergią na orzechy, zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentami
z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, nowymi metodami leczenia chorych
z niedoborami odporności oraz sytuacji szczególnych w anafilaksji.
Przypomnimy o postępowaniu podczas różnicowania astmy z POCHP, omówimy najnowsze rekomendacje GINA. Do udziału zapraszamy pielęgniarki wszystkich specjalności. Poruszane zagadnienia pozwolą na pogłębienie wiedzy, wymiany doświadczeń oraz możliwości podejmowania współpracy pielęgniarek z wielu dziedzin, stanowić będą inspirację modyfikacji i postępowania w codziennej pracy.


Miejsce konferencji:

Sala B 209 budynek Patomorfologii CMUMK przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 9.


Przewidywany czas trwania konferencji: 10.00 - 15.00.


Wstęp bezpłatny.


Rejestracja:

zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: konferencjaalergologiczna@gmail.com
Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 502358797


Organizatorzy:

Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego PTA,
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy,
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego CMUMK,
Studenckie Koło Internistyczne przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego.KOMUNIKAT

w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych.

(więcej informacji...)KOMUNIKAT

w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację
lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

(więcej informacji...)Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Instytutem Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka zapraszają pielęgniarki i położne do udziału w I Konferencji Naukowej "Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej"

(więcej informacji...)Bezpłatne szkolenie e-learningowe

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
"Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.netKomunikat NFZ dotyczący zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich w gabinetach zabiegowych i szczepień


Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 16-08-2016
w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej


W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.


Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.


Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.


Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniuświadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.


Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.


źródło - Departament Świadczeń Opieki ZdrowotnejKomunikat w sprawie wystawiania recept

Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

(więcej informacji...)Szkolenie specjalizacyjne

Vital - Med. Sp. z o.o. z Przeworska w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie uprzejmie informuje, że zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne refundowane ze środków Ministra Zdrowia w roku 2016 w następujących dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych (ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych, RKO noworodka),
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO)

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu,
 • Pracowała w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
 • Posiada zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, jeśli program specjalizacji przewiduje taki wymóg (wpisane powyżej)

Formularz zgłoszeniowy

Bezpłatne szkolenia

Klinika ffx w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia podyplomowe finansowane ze środków unijnych
Nowe kursy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje uruchomienie w najbliższym czasie następujących kursów:


 • Kurs specjalistyczny "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych",
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie karty zgłoszenia
  wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.


  W przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagane jest też potwierdzenie
  co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.