Szkolenie

Komisja Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie wraz z Firmą Convatec zaprasza pielęgniarki i położne na szkolenie
w dniu 11 grudnia 2018 roku, o godzinie 15.00.


Tematy szkolenia:

I. Postepowanie z pacjentem ze stomią

II. Leczenie ran przewlekłych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych


Więcej informacji...

"Własność, odpowiedzialność, zarządzanie"

III Konferencja Ogólnopolskiej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia"

29 listopada 2018 r. Łódź

Więcej informacji...

Zjazd Szkół Rodzenia

"Szkoła Rodzenia na Medal" Sopot, 7-8 grudnia 2018 r.

Więcej informacji...

Wniosek do opiniowanie podwyżek
dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconegowniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.

Treść uchwały

Wniosek do opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Procedura uzyskania opnii w sprawie podwyżek


List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"
oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro
polskiej ochrony zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy.


Więcej informacji...

Nabór na kurs specjalistyczny
"Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek
i położnych" - 03.09.2018-30.11.2018

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych". Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 03 września 2018.


Więcej informacji...

Nabór na kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
dla pielęgniarek i położnych
18.09.2018-29.11.2018

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na dzień 18 września 2018 roku.


Więcej informacji...Nabór na specjalizację z pielęgniarstwa
internistycznego, onkologicznego i rodzinnego

1 października 2018 roku planujemy rozpocząć szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek
w następujących dziedzinach:

 • pielęgniarstwo internistyczne
 • pielęgniarstwo onkologiczne
 • pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Więcej informacji...Rozpoczęcie specjalizacji

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, że:

 • W dniu 12 maja 2018 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
 • W dniu 12 maja 2018 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Zapraszamy wszystkie osoby które zarejestrowały się w SMK a także te które nie dokonały rejestracji a chciały by ukończyć specjalizacje ww. dziedzinach pielęgniarstwa.


Prosimy o zabranie ze sobą prawa wykonywania zawodu oraz dowodu osobistego.


Zajęcia odbywać będą się w budynku szkoleniowym w Tarnowie ul. Południowa 10Nabór na specjalizacje z pielęgniarstwa chirurgicznego
oraz pielęgniarstwa rodzinnego

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór
na specjalizację w dziedzinie:


 • pielęgniarstwa chirurgicznego rozpoczęcie 2018 r.
 • pielęgniarstwa rodzinnego rozpoczęcie 2018 r.

Osoby zainteresowane odbyciem w/w kształcenia podyplomowego proszone są o kontakt telefoniczny z biurem Ośrodka Kształcenia pod numerem telefonu 14-696-58-55 w celu uzyskania informacji odnośnie kosztów specjalizacji oraz harmonogramu zajęć.

Specjalizacja rozpocznie się jeżeli grupa uczestników będzie liczyła co najmniej 20 osób.


Informacje będą udzielane w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek 12.00-18.00
Wtorek 8.30-18.00
Środa - 12.00-18.00
Czwartek - 8.30-18.00
Piątek 8.00-14.00


Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych
01.06.2018-31.08.2018

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych".

Więcej informacji...


Nabór na kurs specjalistyczny
"Szczepienia ochronne dla położnych"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne dla położnych ".

Więcej informacji...


Nabór na kurs specjalistyczny
"Szczepienia ochronne dla pielęgniarek"
- 02.05.2018-31.07.2018

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek ".

Więcej informacji...Współczesna Położna w Nauce i Praktyce

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych pod patronatem JM Rektora
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały
"Współczesna Położna w Nauce i Praktyce"

 

Termin: 19 - 20 października 2018 r.

Miejsce: Hotel Dal, ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk

 

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia.

Więcej informacji...Ordynowanie leków i wypisywanie recep - część I

Pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarki/położne posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa,
które zgłosiły chęć udziału w kursie w biurze izby, proszone są o założenie konta w SMK
oraz złożenie wniosku na ten kurs w systemie SMK do organizatora kształcenia:
Zakład Doskonalenia Zawodowego Busko-Zdrój.

 

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 • Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Więcej informacji...
Składanie wniosków w systemie SMK

W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie po zarejestrowaniu się w systemie SMK.

InstrukcjaPomoc dla 3,5 letniej Ani

Ania jest córką pielęgniarki, ma 3,5 roku, i jest dzieckiem niepełnosprawnym - mimo rehabilitacji od 3-go miesiąca życia nie potrafi kontrolować główki, nie potrafi siedzieć, chodzić ani mówić.


Więcej informacji...Kursy specjalistyczne w promocyjnej cenie

OIPiP w Tarnowie informuje, że w okresie od listopada 2017 r. do końca marca 2018 r. obowiązują ceny promocyjne na kursy:


 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Szczepienia ochronne dla położnych
 • Leczenie ran dla pielęgniarek
 • Leczenie ran dla położnych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: tel. 14-696-58-55 lub 14-696-54-55Warsztaty dla Pielęgniarek i Położnych

Komisja Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby
w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne posiadające ukończony kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" na warsztaty umożliwiające zgodnie z zaleceniami PRC doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie podstawowych (BLS) i zaawansowanych (ALS) zabiegów resuscytacyjnych.

 

Proponowane terminy (do wyboru):

 • 23 styczeń 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 13 luty 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 20 marzec 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 17 kwiecień 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 15 maj 2018 w godz. 14.30 - 19.00
 • 19 czerwiec 2018 w godz. 14.30 - 1.900

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek).


Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 - 12 osobowych


Na zajęcia zgłosić można się telefonicznie w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 14 696 54 54, 14 696 54 55 codziennie w godz. 8.00 - 18.00
do 10-go dnia miesiąca w proponowanych terminach.


Udział w warsztatach jest bezpłatny.Szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia:

 • POZ pomaga żyć zdrowo
 • e-MBA w ochronie zdrowia. Rozwój kompetencji analitycznych pracowników
  drogą do doskonałości placówek medycznych
 • Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego

Więcej informacji...

 IBUK LIBRA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że został wznowiony dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK LIBRA. Osoby, które już poprzednio logowały się na platformę czytelni IBUK powinny skontaktować się z biurem OIPiP w Tarnowie za pomocą e-maila: biuro@oipiptarnow.pl z prośbą o przyznanie kodu PIN, który umożliwi korzystanie z czytelni internetowej. Kod PIN zostanie przesłany na wskazany adres e-mailowy. Osoby, które chcą się zarejestrować po raz pierwszy muszą złożyć w biurze Izby wniosek o dostęp do platformy IBUK. Wniosek można pobrać w biurze Izby lub z naszej strony internetowej. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

(Wniosek)Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
w rejestrze centralnym

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.

Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.

Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście - w dziale Prawa Wykonywania Zawodu, pisemnie na adres biura:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


Oferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych  Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
  i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
  "Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


  Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.