Zmiana godzin pracy biura

Informujemy, że w okresie od 1.07.2016 r. do 31.08.2016 r.
biuro izby czynne będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.Komunikat NFZ dotyczący zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich w gabinetach zabiegowych i szczepień


Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 16-08-2016
w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej


W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.


Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.


Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.


Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniuświadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich", odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.


Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.


źródło - Departament Świadczeń Opieki ZdrowotnejSzkolenie dla Pielęgniarek Naczelnych, Pielęgniarek Koordynujących, Pielęgniarek Oddziałowych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie organizuje szkolenie dla Pielęgniarek Naczelnych, Pielęgniarek Koordynujących, Pielęgniarek Oddziałowych na temat:

 • Działalność Okręgowej Izby PiP a ochrona danych osobowych - dokumentacja, zalecane praktyki w zakresie rejestrów publicznych, udostępnianie i pozyskiwanie danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w perspektywie zatrudnienia - kontrola i nadzór pracownika w ramach nowoczesnych technologii, pozycja podmiotów danych w treści regulaminów wewnętrznych i in.
 • Praktyczne wskazówki dla pielęgniarek i położnych w ramach prowadzonych przez nich czynności zawodowych.
 • Nowe wyzwania w sektorze ochrony zdrowia w perspektywie Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września 2016 godz. 10.30 w sali konferencyjnej budynku szkoleniowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10


Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Czas trwania szkolenia: 5 godzin.


Zgłoszenia na szkolenie telefonicznie pod numerem 146965454, 146965455 lub osobiście
w biurze OIPiP w Tarnowie do dnia 31 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.Komunikat w sprawie wystawiania recept

Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

(więcej informacji...)IX Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
Góry Izerskie 2016

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza na pieszą wędrówkę
w dniach 17 - 18 września 2016 r.

(więcej informacji...)Oferta wczasów wypoczynkowych z programem leczenia
w sanatorium "Oaza" w Inowrocławiu

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "Oaza" sp. z o.o.
zaprasza do skorzystania z wyjątkowej oferty wczasów wypoczynkowych połączonych
z leczeniem w Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu.

Inowrocław jest znanym uzdrowiskiem, które łączy walory turystyczno-przyrodnicze oraz historyczne i kulturalne. Można tu aktywnie wypoczywać, uczestniczyć w szerokiej gamie imprez kulturalno rozrywkowych. cieszyć się zielenią Parku Solankowego i podziwiać zabytki. (więcej informacji...)Komunikacja bez przemocy - warsztat tworzenia serdecznego kontaktu ze sobą i z innymi

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne na szkolenie w dniu 14 września 2016 godz. 8.00


Miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek)


Temat szkolenia:

Komunikacja bez przemocy - Warsztat tworzenia serdecznego kontaktu ze sobą i z innymi


Szkolenie poprowadzi Agata Stawarz - wykwalifikowany trener - Grupa Active Change


Koszt udziału w szkoleniu: 20 zł (dla członków OIPiP w Tarnowie)
Uczestnicy szkolenia otrzymają: materiały szkoleniowe, certyfikaty.

Ilość miejsc ograniczona (20 osób).


Czas trwania szkolenia: 7 godzin.


Zgłoszenia na szkolenie (nazwisko, imię uczestnika, placówka) prosimy przesłać
faxem pod numer 14 6965454, 14 6965455 lub telefonicznie (numery j.w.)
do 20 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Wpłaty należy dokonać w terminie 3 dni od wpisania się na listę uczestników szkolenia
(brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy) w Biurze OIPIP w Tarnowie ul. Południowa 10
lub na konto OIPIP w Tarnowie z dopiskiem "częściowa opłata za szkolenie"
nr rachunku: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001Szkolenie specjalizacyjne

Vital - Med. Sp. z o.o. z Przeworska w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie uprzejmie informuje, że zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne refundowane ze środków Ministra Zdrowia w roku 2016 w następujących dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych (ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych, RKO noworodka),
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG),
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (ukończony kurs specjalistyczny RKO)

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu,
 • Pracowała w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
 • Posiada zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, jeśli program specjalizacji przewiduje taki wymóg (wpisane powyżej)

Formularz zgłoszeniowy

Bezpłatne szkolenia

Klinika ffx w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia podyplomowe finansowane ze środków unijnych
APEL
Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i Pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania


Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze,


w styczniu 2016 roku, przy Ministerstwie Zdrowia, został powołany Zespół do spraw ustawy POZ. Skład zespołu stanowią 24 osoby, w tym tylko 4 pielęgniarki i 1 położna, pozostali członkowie to lekarze POZ.

Zamierzeniem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła jest centralizacja opieki zdrowotnej, a właściwie, służby zdrowia, bo takie nazewnictwo chce wprowadzić.


Znów będziemy służyć, a nie pracować i zarabiać!


W POZ już wprowadził (na razie pilotażowo) Koordynowaną Opiekę nad kobietą w Ciąży (KOC), która w znacznym stopniu ogranicza, a raczej likwiduje samodzielne praktyki położnicze. Dalsze plany to koordynowana opieka POZ, której podstawą ma być wspólna lista pacjentów (lekarza, pielęgniarka, położna) i tworzenie zespołów lekarskopielęgniarskich, z przywódczą rolą, tylko i wyłącznie, lekarza POZ.


Protestujemy przeciwko takim planom!


Chcemy być partnerami a nie wykonawcami zleceń lekarskich!


Samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze doskonale funkcjonują na rynku świadczeń medycznych co przekłada się na wysoką jakość tych świadczeń. Szkolimy się, udoskonalamy nasze umiejętności - wszystko za własne pieniądze. Nie robimy tego dla kolejnych certyfikatów czy dyplomów, tylko po to żeby zapewnić dobrą opiekę ludziom, którzy nam zaufali i nas wybrali.


Nie godzimy się na:

 • likwidację samodzielnych praktyk pielęgniarek i położnych!
 • ograniczanie naszego prawa do swobody działalności gospodarczej!
 • zepchnięcia nas do roli podwykonawcy i pomocnicy lekarza!
 • ograniczanie prawa pacjenta do wyboru pielęgniarki i położnej!

Wasze wsparcie jest nam teraz bardzo potrzebne i serdecznie o nie prosimy!


Poprzyjcie nas, poprzez:

 • obecność i wypowiadanie swoich opinii na: https://www.facebook.com/kopiporg/, http://kopip.org/, https://www.facebook.com/events/803238743139785/
 • upublicznienie problemu pielęgniarek i położnych
 • okazanie wsparcia, również, jeśli zajdzie taka potrzeba, poprzez udział w demonstracjach

Dzisiaj My - jutro Wy!


Pielęgniarki, Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowaniaNowe kursy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje uruchomienie w najbliższym czasie następujących kursów:


 • Kurs specjalistyczny "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych",
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie karty zgłoszenia
  wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.


  W przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagane jest też potwierdzenie
  co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.