Spotkanie organizacyjne kursu specjalistycznego
"Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych" 11.02.2019 r.

Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje,
że spotkanie organizacyjne kursu specjalistycznego
"Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"
odbędzie się w poniedziałek 11.02.019 r. o godzinie 15.00
w budynku szkoleniowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Południowej 10.

Kurs jest skierowany dla pielęgniarek i położnych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.
Skuteczny Lider

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie,
zaprasza na warsztaty pt. "Skuteczny Lider".
Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę.
Na szkolenie zapraszamy pielęgniarki, położne oddziałowe, koordynujące, naczelne
oraz osoby które kierują, nadzorują i koordynują pracą pielęgniarek i położnych.
Szkolenie odbędzie się w budynku szkoleniowym w Tarnowie ul. Południowa 10
od godziny 8.00 do 16.00 w dniach:


 • 12 marzec 2019 - 26 osób
 • 13 marzec 2019 - 27 osób
 • 14 marzec 2019 - 27 osób

 • Koszt szkolenia 185 zł netto od osoby.


  Uczestnik dokonuje wpłaty 20 zł w momencie zapisu na szkolenie, pozostałą kwotę pokrywa organizator - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia.


  Zapisy na szkolenie w biurze OIPiP do dnia 25 lutego 2019 r.  Harmonogram kursów i szkoleń na 2019 rok

  Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza na kursy i szkolenia specjalizacyjne planowane do realizacji w I półroczu 2019 r.


  Harmonogram kursów...  Użytkowanie i pielęgnacja obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych
  - nabór na szkolenie

  Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza Pielęgniarki, Pielęgniarzy i Położne do udziału w bezpłatnym kursie dokształcającym "Użytkowanie i pielęgnacja obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych" Który odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 w budynku szkoleniowym OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10.


  Więcej informacji...  Wycieczka autokarowa

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje
  w dniach 01 - 05 maja 2019 r. wycieczkę autokarową "Rumunia - Perła Karpat".


  Więcej informacji...  Nabór na kurs specjalistyczny
  "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
  11.02.2019-07.05.2019


  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
  dla pielęgniarek i położnych. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 11 lutego 2019
  w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarka i Położnych w Tarnowie przy ul. Południowej 10.


  Więcej informacji...  Nabór na kurs specjalistyczny
  "Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"
  11.02.2019-07.05.2019

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na: kurs specjalistyczny "Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych" Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 11 lutego 2019 roku w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10


  Więcej informacji...  Przedłużenie dostępu do platformy IBUK LIBRA na 2019 rok

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wykupiła dostęp on-line na platformie IBUK Libra do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na 2019 rok.


  Korzyści z platformy IBUK Libra: dostęp na komputerze, smartfonie, laptopie, tablecie,
  przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - wszędzie, gdzie masz dostęp do internetu.


  Osoby, które chcą się zarejestrować po raz pierwszy muszą złożyć w biurze Izby wniosek
  o dostęp do platformy IBUK. Wniosek można otrzymać w biurze Izby lub pobrać klikając
  w link wniosek


  Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.  Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE
  w polskich szpitalach

  Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

  Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: "Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach".


  Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

  Ankieta jest dostępna pod adresem: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie


  Organizatorem badania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Patronat nad badaniem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Na odpowiedzi czekamy do 16 grudnia.

  Zranienia i zakłucia - jak doskonale wiemy - to codzienność naszej pracy. Każdego dnia tysiące pielęgniarek oraz całego personelu medycznego narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć. Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące.


  Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłuć i zranień wśród przedstawicieli Naszej grupy zawodowej. Chcemy sprawdzić, czy poszczególne rekomendacje i zalecenia są wdrażane na poziomie placówek medycznych, a także czy dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań jest zapewniony każdemu przedstawicielowi naszego zawodu.


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Dominika Dyjak,

  dominika.dyjak@procontent.pl,

  tel. 531 844 325

  Szkolenie

  Komisja Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie wraz z Firmą Convatec zaprasza pielęgniarki i położne na szkolenie
  w dniu 11 grudnia 2018 roku, o godzinie 15.00.


  Tematy szkolenia:

  I. Postepowanie z pacjentem ze stomią

  II. Leczenie ran przewlekłych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych


  Więcej informacji...

  Wniosek do opiniowanie podwyżek
  dla pielęgniarek i położnych

  Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconegowniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.

  Treść uchwały

  Wniosek do opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

  Procedura uzyskania opnii w sprawie podwyżek


  List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"
  oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro
  polskiej ochrony zdrowia

  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy.


  Więcej informacji...

  Nabór na specjalizację z pielęgniarstwa
  internistycznego, onkologicznego i rodzinnego

  1 października 2018 roku planujemy rozpocząć szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek
  w następujących dziedzinach:

  • pielęgniarstwo internistyczne
  • pielęgniarstwo onkologiczne
  • pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

  Więcej informacji...  Rozpoczęcie specjalizacji

  Ośrodek Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, że:

  • W dniu 12 maja 2018 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
  • W dniu 12 maja 2018 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

  Zapraszamy wszystkie osoby które zarejestrowały się w SMK a także te które nie dokonały rejestracji a chciały by ukończyć specjalizacje ww. dziedzinach pielęgniarstwa.


  Prosimy o zabranie ze sobą prawa wykonywania zawodu oraz dowodu osobistego.


  Zajęcia odbywać będą się w budynku szkoleniowym w Tarnowie ul. Południowa 10  Nabór na specjalizacje z pielęgniarstwa chirurgicznego
  oraz pielęgniarstwa rodzinnego

  Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór
  na specjalizację w dziedzinie:


  • pielęgniarstwa chirurgicznego rozpoczęcie 2018 r.
  • pielęgniarstwa rodzinnego rozpoczęcie 2018 r.

  Osoby zainteresowane odbyciem w/w kształcenia podyplomowego proszone są o kontakt telefoniczny z biurem Ośrodka Kształcenia pod numerem telefonu 14-696-58-55 w celu uzyskania informacji odnośnie kosztów specjalizacji oraz harmonogramu zajęć.

  Specjalizacja rozpocznie się jeżeli grupa uczestników będzie liczyła co najmniej 20 osób.


  Informacje będą udzielane w godzinach pracy Ośrodka:

  Poniedziałek 12.00-18.00
  Wtorek 8.30-18.00
  Środa - 12.00-18.00
  Czwartek - 8.30-18.00
  Piątek 8.00-14.00


  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.


  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  dla pielęgniarek i położnych
  01.06.2018-31.08.2018

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  dla pielęgniarek i położnych".

  Więcej informacji...


  Nabór na kurs specjalistyczny
  "Szczepienia ochronne dla położnych"

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne dla położnych ".

  Więcej informacji...


  Nabór na kurs specjalistyczny
  "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek"
  - 02.05.2018-31.07.2018

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza do zapisu na kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek ".

  Więcej informacji...  Ordynowanie leków i wypisywanie recep - część I

  Pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarki/położne posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa,
  które zgłosiły chęć udziału w kursie w biurze izby, proszone są o założenie konta w SMK
  oraz złożenie wniosku na ten kurs w systemie SMK do organizatora kształcenia:
  Zakład Doskonalenia Zawodowego Busko-Zdrój.

   

  System Monitorowania Kształcenia (SMK)

  Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
  w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

  • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
  • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

  • Do korzystania z SMK niezbędne będą:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

  Więcej informacji...
  Składanie wniosków w systemie SMK

  W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie po zarejestrowaniu się w systemie SMK.

  Instrukcja  Kursy specjalistyczne w promocyjnej cenie

  OIPiP w Tarnowie informuje, że w okresie od listopada 2017 r. do końca marca 2018 r. obowiązują ceny promocyjne na kursy:


  • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  • Szczepienia ochronne dla położnych
  • Leczenie ran dla pielęgniarek
  • Leczenie ran dla położnych
  • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
  • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
  • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
  • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
  • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

  Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: tel. 14-696-58-55 lub 14-696-54-55  Warsztaty dla Pielęgniarek i Położnych

  Komisja Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby
  w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne posiadające ukończony kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" na warsztaty umożliwiające zgodnie z zaleceniami PRC doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie podstawowych (BLS) i zaawansowanych (ALS) zabiegów resuscytacyjnych.

   

  Proponowane terminy (do wyboru):

  • 23 styczeń 2018 w godz. 14.30 - 19.00
  • 13 luty 2018 w godz. 14.30 - 19.00
  • 20 marzec 2018 w godz. 14.30 - 19.00
  • 17 kwiecień 2018 w godz. 14.30 - 19.00
  • 15 maj 2018 w godz. 14.30 - 19.00
  • 19 czerwiec 2018 w godz. 14.30 - 1.900

  Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek).


  Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 - 12 osobowych


  Na zajęcia zgłosić można się telefonicznie w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 14 696 54 54, 14 696 54 55 codziennie w godz. 8.00 - 18.00
  do 10-go dnia miesiąca w proponowanych terminach.


  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
  w rejestrze centralnym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.

  Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

  Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.

  Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście - w dziale Prawa Wykonywania Zawodu, pisemnie na adres biura:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.  Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


  Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


  Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


  Oferta dla członków OIPiP oraz ich rodzin

  Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  oraz ich rodzin (ceny brutto):

 • eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
 • eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

 • Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu.
  Oferta obowiązuje do końca 2016 r. Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo
  po kliknięciu w link:

 • eTutor angielski www.etutor.pl/kursy-angielskiego
 • eTutor niemiecki www.etutor.pl/kurs-niemieckiego

 • W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia:
  - Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, - email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


  Mariola Łodzińska
  Wiceprezes Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych  Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek
  i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:
  "Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wystawianie recept", autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed


  Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.