Pracownicy biura

mgr Grażyna Wolak

Kierownik Biura

 • Dział prawa wykonywania zawodu
 • Przyjmowanie wniosków dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Przeszkolenie po ponad 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Joanna Bogusz - Mytnik

 • Rejestr indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • Rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych

mgr Dorota Smalcerz

 • Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z kasy OIPiP
 • Przyjmowanie wniosków kierowanych
  do Komisji ds. Socjalno-Bytowych
  i do Komisji ds. Kształcenia Zawodowego

Romana Kocoń

Główna Księgowa

mgr Bożena Wyszyńska

Radca Prawny