Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Tarnowie

Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie,
decyzją XXII Okręgowego Zjazdu uruchomiła Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych.


Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. Południowa 10
33-100 Tarnów
tel. 14 6965855
e-mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl


Kursy organizowane będą jeżeli grupa uczestników będzie liczyła 20 - 25 osób.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie kart zgłoszeń poprzez system SMK.


  • Harmonogram kursów
  • Jak składać wnioski w SMK