Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Tarnowie

Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie,
decyzją XXII Okręgowego Zjazdu uruchomiła Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych.


Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. Południowa 10
33-100 Tarnów
tel. 14 6965855
e-mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl


Kursy organizowane będą jeżeli grupa uczestników będzie liczyła 20 - 25 osób.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie kart zgłoszeń poprzez system SMK.


Kursy specjalistyczne w promocyjnej cenie

OIPiP w Tarnowie informuje, że w okresie od listopada 2017 r. do końca marca 2018 r. obowiązują ceny promocyjne na kursy:


 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Szczepienia ochronne dla położnych
 • Leczenie ran dla pielęgniarek
 • Leczenie ran dla położnych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: tel. 14-696-58-55 lub 14-696-54-55 • Harmonogram kursów
 • Jak składać wnioski w SMK