Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
pielęgniarkę szkolną.Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.


Dane kontaktowe:
SPG ZOZ Bochnia
Ul. Kazimierza Wielkiego 26,
32-700 Bochnia
Tel. 14-611-56-30
NZOZ CM BLUEMED HEALTHCARE BRZESKO
zatrudni pielęgniarkę i położną w ramach 1 etatu lub umowy zlecenie.
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wszelkich informacji udzielamy
pod numerami telefonu: 791531978 ,880925652 ,791531977
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
Przychodnia w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 32
Tel. 14/ 631-62-27


W miesiącu październiku 2018 roku będzie ogłoszony
konkurs na usługi pielęgniarskie w Przychodni MSWiA w Tarnowie.

Osoby chętne do podjęcia współpracy proszone są o przygotowanie następujących dokumentów oraz spełnienie warunków:

 1. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej,
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 3. własna działalność gospodarcza,
 4. kurs szczepień, kurs RKO, kurs EKG
  oraz ukończony kurs dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej - kontrakt. Do konkursu może przystąpić również spółka pielęgniarska. Szczegółowe warunki kontraktu ogłoszone będą na stronie Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie w zakładce konkurs ofert.
Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze,
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a zatrudni:

 1. Pielęgniarkę posiadającą kurs kwalifikacyjny lub trakcie kursu kwalifikacyjnego
  dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz posiadająca kurs szczepień
  do pracy w POZ wymiarze 1 etatu.
 2. Pielęgniarkę do pracy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
  w wymiarze 1 etat.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 517919212