KLUB SENIORA

Wypoczynek nad Morzem Bałtyckim

Klub Aktywnego Seniora przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
serdecznie zaprasza członków, emerytowane pielęgniarki/pielęgniarzy i położne
oraz pozostałych członków Izby Okręgowej w Tarnowie na wypoczynek
nad Morzem Bałtyckim 13-20.09.2024 r.


Więcej informacji...

"Aktywny Senior"

Z przyjemnością informujemy, iż od miesiąca września 2022 roku działa przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Klub Seniora pod nazwą "Aktywny Senior"


Pierwsze spotkanie odbyło się w miesiącu wrześniu, na którym powołano Zarząd Klubu
w składzie:


Przewodnicząca: Anna Migdał Burzec

I Z-ca przewodniczącej: Grażyna Kwiatkowska-Kamińska

II Z-ca przewodniczącej: Celina Kmiecik

Koordynatorem ze strony Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została:
Małgorzata Gwiżdż-Szczerba.


Klub "Aktywny Senior" skupia pielęgniarki, pielęgniarzy, położne emerytki, które osiągnęły wiek emerytalny, chcą integrować się, korzystać z różnych form aktywności, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz aktywnie uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

W programie działania klubu seniora przewidziane są jeszcze w tym roku wycieczki, ognisko, wyjścia do kina i/lub teatru, spotkanie wigilijne.


W miesiącu październiku odbyło się spotkanie, na które przybyła pielęgniarka specjalizująca się w podologii, gdzie przekazała cenne informacje związane z pielęgnacją stóp.

Ponadto 22 października planowana jest wycieczka jednodniowa do Nowego Sącza i Barcic- - zwiedzanie połączone z ogniskiem.

Klub "Aktywny Senior" zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do czynnego uczestnictwa. Zapisy do "Klubu Seniora" w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przy ul. Południowej 10, tel. 14 696 54 54 - przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna.


Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.