INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2023 r. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych będzie nieczynne.


BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza na BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE realizowane w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


Maj 2023

 • Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek - planowana data rozpoczęcia: 20 maja
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych - planowana data rozpoczęcia: 30 maja

 • Czerwiec 2023

 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych - planowana data rozpoczęcia: 3 czerwca
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek - planowana data rozpoczęcia: 10 czerwca

 • Wrzesień 2023

 • Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek - planowana data rozpoczęcia: 16 września
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych - planowana data rozpoczęcia: 7 września
 • Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych - planowana data rozpoczęcia: 12 września

 • Zapewniamy:

  - wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,

  - bardzo dobrze wyposażone zaplecze edukacyjne,

  - catering na każde zajęcia,

  - materiały biurowe

  - e-czytnik dla każdego uczestnika!!!


  Bardzo prosimy o składanie wniosków w SMK - kursy oznaczone są jako PROJEKT/BEZPŁATNIE/TARNÓW/2023


  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 14 696 58 55
  lub mailowy: ksztalcenie@oipiptarnow.pl


  Uwaga: każda osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.  Konferencja pediatryczna

  Bezpłatna konferencja pediatryczna organizowana przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w Teatrze Ludowym.

  Za udział przysługuje 6 punktów edukacyjnych.


  Zapisy na konferencję i program  Opieka nad pacjentem z założonym portem naczyniowym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza 13 czerwca 2023 r. na kurs dokształcający "Opieka nad pacjentem z założonym portem naczyniowym"


  Więcej informacji...  Nasze pielęgniarki. Nasza przyszłość

  Ogólnopolska Konferencję Naukowo-Szkoleniowa, Warszawa, 26.05.2023 r.


  Więcej informacji...  Wenecja - Rimini - San Marino - Asyż - Rzym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wraz z Przedsiębiorstwem Turystycznym "ZYNDRAM" organizuje wycieczkę:Wenecja - Rimini - San Marino - Asyż - Rzym
  TERMIN: 13-18.06.2023 r.


  Więcej informacji...  Praca w Komisjach

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie powołała w VIII kadencji następujące Komisje:

  1. Komisja ds. kształcenia i d.oskonalenia zawodowego

  2. Komisja ds. socjalnych

  3. Komisja etyki

  4. Komisja ds. kontroli i nadzoru praktyk pielęgniarek i położnych

  Osoby, które chciałyby pracować ww. Komisjach (VIII kadencja) prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub mailowo do biura OIPIP do dnia 20 maja 2023 r.

  Tel. 14 6965454 w godzinach od 8.00 do 18.00 lub mailowo biuro@oipiptarnow.pl  Wycieczka do Macedonii

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wraz z Przedsiębiorstwem Turystycznym "ZYNDRAM" organizuje wycieczkę do Macedonii - termin: 01-09.09.2023 r.


  Więcej informacji...  Informacja dla praktyk zawodowych z województwa małopolskiego


  Informacje  Pobyt wypoczynkowy w Bułgarii - aktualizacja

  Z uwagi na małą liczbę chętnych, wyjazd do Bułagarii nie odbędzie się.  Wycieczka Wenecja - Rimini - San Marino - Asyż - Rzym

  Termin : 28.04-03.05.2023 r.


  Więcej informacji...  Art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
  o zawodach pielęgniarki i położnej

  Szanowni Państwo,

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwestii art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 ze zm.) uprzejmie informujemy, iż ww. przepis jest nadal obowiązujący.


  Zgodnie z przedmiotowym przepisem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie jest zwolniona z odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.


  Wobec faktu, iż stan zagrożenia epidemicznego nadal trwa i zgodnie z dotychczasową praktyką był on przedłużany, pielęgniarka lub położna może aktualnie rozpocząć wykonywanie zawodu również w trybie określonym w art. 26 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej. Ponosi ona natomiast ryzyko, iż w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie spełni ona warunku posiadania 3 miesięcy stażu pracy pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej
  (warunku zwolnienia z odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu).

  Alternatywną drogą umożliwiającą powrót do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pozostaje nadal odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu (w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

  Pielęgniarka lub położna ma prawo dokonać wyboru w jakim trybie zamierza odzyskać możliwość aktywnej pracy zawodowej.

  Reasumując aktualnie pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, aby podjąć jego wykonywanie może: odbyć przeszkolenie w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki na zasadach określonych przez okręgową radę pielęgniarek lub położnych albo skorzystać z drogi alternatywnej określonej w art. 26 ust. 5 ww. ustawy.


  Z poważaniem


  (-) Mariola Łodzińska

  Wiceprezes NRPiP  Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych
  z województwa małopolskiego

  Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) - dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nie identyfikowalność danych jednostkowych. Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.


  Więcej informacji...  Kliniczne Seminarium Psychoonkologiczne w ujęciu psychoanalitycznym

  Seminarium z patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.


  Więcej informacji

  Standardy bezpiecznej hospitalizacji

  Praktyczne warsztaty kliniczne z patronatem Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.


  Więcej informacji

  Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

  Więcej informacji  Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek
  i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń
  i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.


  Więcej informacji

  Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
  w rejestrze centralnym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom
  o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.


  Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

  Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.


  Aktualizacji danych możemy dokonać na formularzu aktualizacyjnym
  osobiście w biurze izby lub pisemnie na adres:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.  Ubezpieczeń pielęgniarek i położnych w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie

  Więcej informacji...  Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie
  Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie podjęła decyzję
  o utworzeniu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Klubu Seniora.

  Zapisy chętnych emerytów do Klubu Seniora w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00-18:00 lub telefonicznie pod numerem 14 696 54 54

  Przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna.

  Po zebraniu grupy seniorów zostanie zorganizowane zebranie, na którym wybrany zostanie zarząd Klubu Seniora oraz opracowany program funkcjonowania Klubu.  Zaległości z tytułu nieodprowadzania składek członkowskich

  Więcej informacji...  Aktualizacja zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Aktualizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek
  i położnych z Ukrainy o dodatkowe zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki
  i położnej do której odnosi się zapis specustawy.


  Link do zaktualizowanych informacji:

  https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainy  Kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dalszych-dzialan-umozliwiajacych-kontynuowanie-studiow-na-kierunku-lekarskim-i-lekarsko-dentystycznym-oraz-innych-medycznych-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-na-ukrainie  Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu
  pielęgniarki i położnej

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej  Informacje dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy

  Solidarni z Ukrainą  Ubezpieczenie w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom
  oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego

  Ubezpieczenie  Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielegniarstwa

  Zamieszczamy opinię Krajowego Konsultanta w sprawie podawania przez pielegniarki srodków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielegniarek w tym zakresie.


  Opinia
  Komunikat Ministra Zdrowia

  Zamieszczamy komunikat MZ dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2


  Komunikat  Ankieta - Polski Ład a wynagrodzenia
  pielęgniarek i położnych

  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prosi o wypełnienie ankiety , której wyniki wskażą realny wpływ zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zawodzie pielęgniarki i położnej.


  link do ankiety

  Nowe zasady ubezpieczenia INTER Medyk Life

  Więcej informacji...  Informacja Głównego Inspektora Sanitanego
  dla pielęgniarek i położnych POZ


  Więcej informacji...  Pomocnik online dla opiekunów osób
  nieuleczalnie chorych w domu

  Więcej informacji...  Linia wsparcia psychologicznego

  Więcej informacji...  Bezpłatny test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

  Portal Nurisng.com.pl, tworzonym od 2009 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych testów wiedzy z różnych obszarów pielęgniarstwa
  i położnictwa!
  Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Nic prostszego!
  Oceń swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa - wypełnij test,
  sprawdź swój wynik i zobacz, w których obszarach warto ją uzupełnić lub zaktualizować.

  Testy są szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych
  i praktycznych. Stanowią też przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do egzaminów państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa i osób biorących udział w kursach kwalifikacyjnych
  czy specjalistycznych.

  Każdy z testów zawiera - przygotowane przez współpracujących z PZWL specjalistów - autorskie, wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych, które pokierują Twoją nauką.


  Sprawdź się: https://bit.ly/Nursing-TestyWiedzy  Szczepienia przeciw COVID-19 a ubezpieczenie OC

  Więcej informacji...  Informacja o studiach podyplomowych

  Szanowni Państwo,

  W linku poniżej informacja o studiach podyplomowych EMBA dla pielęgniarek i położnych.


  Informacje

  Polskie Centrum Edukacji zaprasza na szkolenia

  E-recepty i porada pielęgniarska od A do Z w praktyce

  Akredytacja w POZ

  XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna  Możliwość weryfikacji PWZ

  Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.


  W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

  1) PESEL pielęgniarki/położnej
  2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
  3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej


  Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

  Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


  Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą
  COVID-19 leczonych w domu

  Zalecenia

  List otwarty Prezesa Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych

  List otwarty  Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza terytorium państw członkowskich UE

  W związku z kierowanymi do pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) poniższy link do strony Ministerstwa Zdrowia zawiera informacje w tej kwestii.


  Więcej informacji...  STANOWISKO

  Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku


  Więcej informacji...  Zmiana regulaminu pomocy finansowej

 • Zasady udzielania pomocy socjalnej
 • Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej


 • Materiały szkoleniowe

  Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej przesyła linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.


  https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

  https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

  https://ump-my.sharepoint.com  Zalecenia dla położnych rodzinnych / położnych POZ

  Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ Aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.


  Więcej informacji...  Informacje Konsultanta Krajowego
  w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Instrukcja kierowania na wymazy


  Instrukcja przedłużania izolacji


  Interpretacja końca izolacji  Wytyczne dotyczące teleporad
  w podstawowej opiece zdrowotnej

  Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.


  Więcej informacji...  Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ
  w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2


  Mając na uwadze świadczenia realizowane przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w związku z tym nadal utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19 -należy stosować i przestrzegać warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, uwzględniając aktualne wytyczne zapobiegania zakażeniom.


  Wytyczne - aktualizacja z dnia 02.07.2020r.  Ministerstwo zdrowia o ubezpieczeniu personelu medycznego

  Poniżej link do pisma z odpowiedzą MZ nt. ubezpieczenia w ramach zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus
  SARS- COV- 2


  Pismo

  Ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej

  W związku z zapytaniami kierowanymi przez pielęgniarki i położne dotyczącymi sposobów ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej, poniżej zamieszczamy link do strony internetowej, na której znajdą Państwo informacje na ten temat, a także odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną.


  Choroba zawodowa - przebieg procedury stwierdzenia bądź braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

  Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną


  Zalecenia Krajowego Konsultanta
  w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach


  Zalecenia

  Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie
  MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

  dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19


  Stanowisko

  Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami
  z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

  Zalecenia


  Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  14 kwietnia 2020 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie z 9 listopada 2015r. i wprowadza liczne zmiany w tym obszarze.


  Czytaj więcej...


  Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

  Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.


  Czytaj więcej...


  Opinia prawna

  dotycząca zasad ustalania zasad współpracy i wysokości wynagrodzenia w związku ze skierowaniem personelu medycznego do pracy w celu przeciwdziałania epidemii


  Opinia


  Opinia prawna

  dot. niedopuszczalności wprowadzenia zakazu pracy w innym podmiocie wyłącznie na mocy zarządzenia lub komunikatu dyrektora placówki


  Opinia


  Opinia prawna

  w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


  Opinia


  Opinia prawna

  w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki
  w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego
  w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych


  Opinia


  Informacje dla Klientów i partnerów INTER

  Szanowni Państwo,

  w związku z sytuacją jaka dotyka wszystkie zawody medyczne, w tym również Pielęgniarki i Położne będące naszymi Klientami - w trosce o odpowiedzialne zachowanie w stosunku do naszych Ubezpieczonych, ale również mając na uwadze oczekiwania przedstawicieli środowiska medycznego, przygotowaliśmy dedykowane banery informacyjne. Krótkie komunikaty, które prezentujemy na załączonych banerach, stanowią odpowiedź na zgłaszane do INTER wątpliwości min. dot. zakresu ubezpieczenia OC w czasie pandemii, czy też w obszarze dostępnych form obsługi. Banery zawierają przekierowanie do strony, dedykowanej ubezpieczeniom INTER, podczas pandemii Koronawirusa. Jesteśmy przekonani że dzięki tym dodatkowym informacjom, Pielęgniarki i Położne sprawnie odnajdą wszystkie informacje dot. ochrony ubezpieczeniowej, których mogliby poszukiwać.


  Link do informacji


  Grupowe Ubezpieczenie Covid-19

  Ubezpieczenie

  Wytyczne postępowania dla pielęgniarek
  mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

  Wytyczne


  Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2
  wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych
  położnych podstawowej opieki zdrowotnej

  Zalecenia


  Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego
  i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii
  wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

  Zalecenia


  Stanowisko specjalistyczne - pielęgniarstwo diabetologiczne.

  Stanowisko


  Stanowisko nr 34
  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  z dnia l kwietnia 2020 r.

  w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


  Czytaj więcej...


  Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem
  lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  Czytaj więcej...
  OPINIA PRAWNA

  w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


  opinia  Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

  Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna
  i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


  Treść komunikatu
  Nieuczciwi organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


  czytaj więcej...  Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


  Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


  Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem


  Wniosek o nadanie dostępu do serwisu ibuk.pl  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.