To właśnie miłość

Komisja ds. Socjalno-Bytowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie zaprasza Panie/Panów pielęgniarki/położne, członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie na "Babski Poniedziałek" w dniu 11.12.2023 r. godz. 17.30 lub 20.15 do Kina Millenium
na film "To właśnie miłość".
Zainteresowane pielęgniarki i położne po zgłoszeniu w biurze Okręgowej Izby otrzymają karty, które należy okazać w kasie kina celem odbioru biletu.


ZAPRASZAMY!Wypoczynek nad Morzem Bałtyckim

Klub Aktywnego Seniora przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
serdecznie zaprasza członków, emerytowane pielęgniarki/pielęgniarzy i położne
oraz pozostałych członków Izby Okręgowej w Tarnowie na wypoczynek
nad Morzem Bałtyckim 13-20.09.2024 r.


Więcej informacji...

Weź udział w Wielkim Finale konferencji 2023
"Opieka Długoterminowa w Praktyce" w Warszawie!

Już 1 grudnia 2023 r. w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się Wielki Finał roku 2023 konferencji "Opieka Długoterminowa w Praktyce" pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. Specjaliści z całej Polski spotkają się, by porozmawiać o problemach dzisiejszej opieki i rozwiązaniach, jakie należałoby wdrożyć w przyszłości. Wstęp bezpłatny.


Więcej informacji...

Bezpłatne szkolenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na szkolenie 29.11.2023 r.

W trakcie szkolenia poruszone będą tematy:

- "Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej"

- "Jak radzić sobie z aresywnym pracodawcą"

Zapisy telefonicznie lub osobiście w biurze OIPiP w Tarnowie do 10 listopada 2023 r.

Nr telefonu: 14 696 54 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Szkolenie jest BEZPŁATNE dla pielęgniarek i położnych, członków OIPiP w Tarnowie.Więcej informacji...

Kurs dokształcający dla kadry zarządzającej

Zapraszamy na kurs dokształcający realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/2: "Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych" dla kadry zarządzającej, zatrudnionej w podmiotach leczniczych oraz domach pomocy społecznej."


Więcej informacji
Terminarz

"Wiem, więc szczepię"
- V Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ

Wydarzenie odbywa się online, uczestnictwo jest bezpłatne. Kongres obejmuje trzy sesje tematyczne: Szczepienia w praktyce, Komunikacja z opiekunem dziecka i Prawo w praktyce (7.11, 14.11 i 21.11. 2023 r.).
Organizatorem kongresu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.


Program jest dostępny na stronie https://wiemwiecszczepie.pl/#programStanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych w sprawie wypowiedzi p. Anny Janik

Link do stanowiska

Praktyczny kurs medyczno-psychologiczny
dla zespołów medycznych

Wśród kadry są: Basia Kutryba, Dorota Zasowska, Justyna Rutkowska, dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk oraz dr n. med. Paweł Grzesiowski.


Od wielu lat organizujemy i przeprowadzamy szkolenia i warsztaty dla kadr medycznych. Łączymy wiedzę psychologiczną z medyczną, co jak dotąd świetnie się sprawdzało. Wiele warsztatów dotyczących zdarzeń niepożądanych łączyliśmy z głosem psychologicznym. Każdorazowo wystawiamy zaświadczenia z patronem (opieką merytoryczną) Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz własnym znakiem VERSO.


Miejsce: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie


Tematyka:

 • Bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Basia Kutryba
 • Standardy bezpieczeństwa pacjenta. Basia Kutryba
 • Bezpieczne monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Dorota Zasowska
 • Projekty poprawy jakości - rejestrowane zdarzenia niepożądane. Dorota Zasowska
 • Komunikacja kliniczna z elementami asertywności. Justyna Rutkowska
 • Higiena psychiczna i kultura braku oskarżeń. Justyna Rutkowska
 • Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia szpitalna dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
 • Leczenie żywieniowe i prehabilitacja dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
 • Zakażenia w szpitalu - zdarzenie niepożądane czyli nieuniknione ryzyko hospitalizacji
  dr n. med. Paweł Grzesiowski
 • Zdarzenia niepożądane związane z farmakoterapią zakażeń
  dr n. med. Paweł Grzesiowski

 • Cena całego kursu: 5 200 zł/1 os.


  Jak się zapisać:

  Tel.: 570 720 285 (Monika Chudzik)

  Tel.: 504 255 118 (Justyna Rutkowska)

  m.chudzik@verso-rozwoj.pl

  j.rutkowska@verso-rozwoj.pl

  kontakt@verso-rozwoj.pl


  Organizator: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia www.verso-rozwoj.pl  Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

  Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).  Więcej informacji...

  Oferta Hotelu Gromada Medical SPA w Busku Zdroju


  Więcej informacji...

  CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

  Kurs dokształcający w promocyjnej cenie dla członków OIPiP w Tarnowie
  28 listopada 2023 r.

 • 30 zł - członkowie Izby
 • 60 zł - osoby spoza Izby

 • Szczegółowe informacje:

  Tel. 14 696-58-55

  e-mail: ksztalcenie@oipiptarnow.pl


  W celu zapisania się na kurs prosimy o zalogowanie się i wysłanie wniosku na wybrany termin w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).


  ZAPRASZAMY!!!  Intensywna Opieka - Workshops
  - praktyczne warsztaty dla pielęgniarek na OiT

  6 października we Wrocławiu odbędą się praktyczne warsztaty z umiejętności przydatnych w codziennej pracy na OiT. Jest to już druga edycja tych warsztatów.


  Więcej informacji...

  STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej


  Stanowisko

  Studia Podyplomowe "Prawo Medyczne"

  W Instytucie Nauk Prawnych PAN rozpoczął się nabór na kolejną edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych "Prawo Medyczne". Ich celem jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat polskiego prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.


  Więcej informacji...


  Informacja dla praktyk zawodowych z województwa małopolskiego


  Informacje  Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych
  z województwa małopolskiego

  Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) - dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nie identyfikowalność danych jednostkowych. Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.


  Więcej informacji...  Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

  Więcej informacji  Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek
  i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń
  i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.


  Więcej informacji

  Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych
  w rejestrze centralnym

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przypomina wszystkim członkom
  o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończenia kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia); informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.


  Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 11 ust. 2 pkt 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze Pielęgniarek i Położnych, który prowadzony jest w Dziale prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie w Tarnowie.

  Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie negocjowania warunków pracy i płacy.


  Aktualizacji danych możemy dokonać na formularzu aktualizacyjnym
  osobiście w biurze izby lub pisemnie na adres:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów.  Ubezpieczeń pielęgniarek i położnych w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie

  Więcej informacji...  Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie
  Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie podjęła decyzję
  o utworzeniu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Klubu Seniora.

  Zapisy chętnych emerytów do Klubu Seniora w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00-18:00 lub telefonicznie pod numerem 14 696 54 54

  Przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna.

  Po zebraniu grupy seniorów zostanie zorganizowane zebranie, na którym wybrany zostanie zarząd Klubu Seniora oraz opracowany program funkcjonowania Klubu.  Zaległości z tytułu nieodprowadzania składek członkowskich

  Więcej informacji...  Aktualizacja zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Aktualizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudniania pielęgniarek
  i położnych z Ukrainy o dodatkowe zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki
  i położnej do której odnosi się zapis specustawy.


  Link do zaktualizowanych informacji:

  https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainy  Kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dalszych-dzialan-umozliwiajacych-kontynuowanie-studiow-na-kierunku-lekarskim-i-lekarsko-dentystycznym-oraz-innych-medycznych-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-na-ukrainie  Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu
  pielęgniarki i położnej

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej  Informacje dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy

  Solidarni z Ukrainą  Ubezpieczenie w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom
  oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego

  Ubezpieczenie  Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielegniarstwa

  Zamieszczamy opinię Krajowego Konsultanta w sprawie podawania przez pielegniarki srodków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielegniarek w tym zakresie.


  Opinia
  Komunikat Ministra Zdrowia

  Zamieszczamy komunikat MZ dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2


  Komunikat  Ankieta - Polski Ład a wynagrodzenia
  pielęgniarek i położnych

  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prosi o wypełnienie ankiety , której wyniki wskażą realny wpływ zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zawodzie pielęgniarki i położnej.


  link do ankiety

  Nowe zasady ubezpieczenia INTER Medyk Life

  Więcej informacji...  Informacja Głównego Inspektora Sanitanego
  dla pielęgniarek i położnych POZ


  Więcej informacji...  Pomocnik online dla opiekunów osób
  nieuleczalnie chorych w domu

  Więcej informacji...  Linia wsparcia psychologicznego

  Więcej informacji...  Bezpłatny test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

  Portal Nurisng.com.pl, tworzonym od 2009 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych testów wiedzy z różnych obszarów pielęgniarstwa
  i położnictwa!
  Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Nic prostszego!
  Oceń swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa - wypełnij test,
  sprawdź swój wynik i zobacz, w których obszarach warto ją uzupełnić lub zaktualizować.

  Testy są szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych
  i praktycznych. Stanowią też przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do egzaminów państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa i osób biorących udział w kursach kwalifikacyjnych
  czy specjalistycznych.

  Każdy z testów zawiera - przygotowane przez współpracujących z PZWL specjalistów - autorskie, wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych, które pokierują Twoją nauką.


  Sprawdź się: https://bit.ly/Nursing-TestyWiedzy  Szczepienia przeciw COVID-19 a ubezpieczenie OC

  Więcej informacji...  Informacja o studiach podyplomowych

  Szanowni Państwo,

  W linku poniżej informacja o studiach podyplomowych EMBA dla pielęgniarek i położnych.


  Informacje

  Polskie Centrum Edukacji zaprasza na szkolenia

  E-recepty i porada pielęgniarska od A do Z w praktyce

  Akredytacja w POZ

  XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna  Możliwość weryfikacji PWZ

  Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.


  W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

  1) PESEL pielęgniarki/położnej
  2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
  3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej


  Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

  Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


  Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą
  COVID-19 leczonych w domu

  Zalecenia

  List otwarty Prezesa Naczelnej Rady
  Pielęgniarek i Położnych

  List otwarty  Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza terytorium państw członkowskich UE

  W związku z kierowanymi do pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) poniższy link do strony Ministerstwa Zdrowia zawiera informacje w tej kwestii.


  Więcej informacji...  STANOWISKO

  Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku


  Więcej informacji...  Zmiana regulaminu pomocy finansowej

 • Zasady udzielania pomocy socjalnej
 • Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej


 • Materiały szkoleniowe

  Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej przesyła linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.


  https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

  https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

  https://ump-my.sharepoint.com  Zalecenia dla położnych rodzinnych / położnych POZ

  Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ Aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.


  Więcej informacji...  Informacje Konsultanta Krajowego
  w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Instrukcja kierowania na wymazy


  Instrukcja przedłużania izolacji


  Interpretacja końca izolacji  Wytyczne dotyczące teleporad
  w podstawowej opiece zdrowotnej

  Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.


  Więcej informacji...  Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ
  w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2


  Mając na uwadze świadczenia realizowane przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w związku z tym nadal utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19 -należy stosować i przestrzegać warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, uwzględniając aktualne wytyczne zapobiegania zakażeniom.


  Wytyczne - aktualizacja z dnia 02.07.2020r.  Ministerstwo zdrowia o ubezpieczeniu personelu medycznego

  Poniżej link do pisma z odpowiedzą MZ nt. ubezpieczenia w ramach zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus
  SARS- COV- 2


  Pismo

  Ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej

  W związku z zapytaniami kierowanymi przez pielęgniarki i położne dotyczącymi sposobów ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej, poniżej zamieszczamy link do strony internetowej, na której znajdą Państwo informacje na ten temat, a także odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną.


  Choroba zawodowa - przebieg procedury stwierdzenia bądź braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

  Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną


  Zalecenia Krajowego Konsultanta
  w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach


  Zalecenia

  Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie
  MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

  dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19


  Stanowisko

  Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami
  z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

  Zalecenia


  Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  14 kwietnia 2020 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie z 9 listopada 2015r. i wprowadza liczne zmiany w tym obszarze.


  Czytaj więcej...


  Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

  Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.


  Czytaj więcej...


  Opinia prawna

  dotycząca zasad ustalania zasad współpracy i wysokości wynagrodzenia w związku ze skierowaniem personelu medycznego do pracy w celu przeciwdziałania epidemii


  Opinia


  Opinia prawna

  dot. niedopuszczalności wprowadzenia zakazu pracy w innym podmiocie wyłącznie na mocy zarządzenia lub komunikatu dyrektora placówki


  Opinia


  Opinia prawna

  w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


  Opinia


  Opinia prawna

  w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki
  w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego
  w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych


  Opinia


  Informacje dla Klientów i partnerów INTER

  Szanowni Państwo,

  w związku z sytuacją jaka dotyka wszystkie zawody medyczne, w tym również Pielęgniarki i Położne będące naszymi Klientami - w trosce o odpowiedzialne zachowanie w stosunku do naszych Ubezpieczonych, ale również mając na uwadze oczekiwania przedstawicieli środowiska medycznego, przygotowaliśmy dedykowane banery informacyjne. Krótkie komunikaty, które prezentujemy na załączonych banerach, stanowią odpowiedź na zgłaszane do INTER wątpliwości min. dot. zakresu ubezpieczenia OC w czasie pandemii, czy też w obszarze dostępnych form obsługi. Banery zawierają przekierowanie do strony, dedykowanej ubezpieczeniom INTER, podczas pandemii Koronawirusa. Jesteśmy przekonani że dzięki tym dodatkowym informacjom, Pielęgniarki i Położne sprawnie odnajdą wszystkie informacje dot. ochrony ubezpieczeniowej, których mogliby poszukiwać.


  Link do informacji


  Grupowe Ubezpieczenie Covid-19

  Ubezpieczenie

  Wytyczne postępowania dla pielęgniarek
  mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

  Wytyczne


  Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2
  wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych
  położnych podstawowej opieki zdrowotnej

  Zalecenia


  Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego
  i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii
  wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

  Zalecenia


  Stanowisko specjalistyczne - pielęgniarstwo diabetologiczne.

  Stanowisko


  Stanowisko nr 34
  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  z dnia l kwietnia 2020 r.

  w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


  Czytaj więcej...


  Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem
  lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  Czytaj więcej...
  OPINIA PRAWNA

  w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


  opinia  Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

  Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna
  i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


  Treść komunikatu
  Nieuczciwi organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


  czytaj więcej...  Informacja dla osób składających wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz wnioski o pomoc finansową


  Wnioski o dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.


  Aktualizacja danych w centalnym rejestrze jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem


  Wniosek o nadanie dostępu do serwisu ibuk.pl  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.