Dyżury członków ORPiP

Przewodnicząca OR

Bożena Grodny-Wilk

pon.: 14.00 - 18.00

wt.: 14.00 - 18.00

czw.: 14.00 - 18.00

pt.: 14.00 - 18.00

Wiceprzewodnicząca OR

Małgorzata Gwiżdż-Szczerba

pon.: 14.10 - 18.00

śr.: 14.10 - 18.00

czw.: 14.10 - 16.30

Sekretarz OR

Anna Broniec

pon.: 14.10 - 18.00

śr.: 14.10 - 16.30

czw.: 14.10 - 18.00

Skarbnik OR

Anna Lisowska

wt.: 14.30 - 18.00

czw.: 14.30 - 18.00

pt.: 15.00 - 18.00

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Halina Malinka

II i IV poniedziałek miesiąca: 16.00-17.00

Radca prawny

mgr Bożena Wyszyńska

pon.: 15.00-18.00

czw.: 15.00-18.00