Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca OKR

  • Jolanta Siadek

  • Wiceprzewodnicząca

  • Anna Fido

  • Sekretarz

  • Przemysław Zając

  • Członkowie:

  • Edyta Okaz
  • Lucyna Sułek
  • Edyta Wrona