Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca OKR

  • Jolanta Siadek

  • Wiceprzewodnicząca

  • Anna Fido
  • Lucyna Sułek

  • Członkowie:

  • Edyta Okaz
  • Edyta Wrona