Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca OKR

  • Jolanta Siadek

  • Wiceprzewodnicząca OKR

  • Anna Cioch

  • Sekretarz

  • Lucyna Sułek

  • Członkowie:

  • Marta Kara
  • Beata Wójcicka