Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych


Przewodnicząca

  • Barbara Żurek

  • Wiceprzewodniczące:

  • Ewa Łętkiewicz
  • Teresa Kwiek

  • Członkowie:

  • Bożena Juzba
  • Anna Migdał-Burzec
  • Anna Rogóż
  • Beata Walkowicz
  • Ewa Zielińska