Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Przewodniczący:

Matusik Damian


Członkowie:


  • Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia


  • Uwaga: Chcąc przekazać swoje propozycje zakresu i tematów szkoleń organizowanych przez OIPiP w Tarnowie